Materiał Partnera

Zastosowanie badań nieniszczących a kontrola jakości

Zastosowanie badań nieniszczących a kontrola jakości

Badania nieniszczące pozwalają na szybkie wykrycie nieciągłości materiałowych oraz ocenianie ich właściwości. Tego rodzaju diagnostyka nie powoduje żadnych zmian w możliwościach użytkowych badanych narzędzi. Z powodu coraz większych wymagań odnośnie jakości produktów, metody badań nieniszczących są wykorzystywane niemal w każdym zakładzie produkcyjnym. Dlaczego warto stosować NDT w kontroli jakości

Badania nieniszczące a kontrola jakości

NDT można stosować w wielu obszarach - strefie projektowania, badania oraz produkcji narzędzi. Badania nieniszczące przyczyniają się w znacznym stopniu do polepszenia jakości produktu, zwłaszcza w strefie produkcji przemysłowej. Szczególnie widoczne jest to na płaszczyźnie badania materiałów wyjściowych oraz kontroli międzyoperacyjnej oraz ostatecznej. Badania nieniszczące są równie ważne w sferze eksploatacji maszyn i urządzeń. Dodatkowo powinny być wykorzystywane w trakcie okresowych przeglądów, napraw, czy remontów. Regularne przeprowadzanie różnych metod badań nieniszczących pozwala nadzorować w odpowiedni sposób cały cykl produkcyjny, co prowadzi do kontroli jakości produktu na każdym etapie jego wytwarzania. Ich stosowanie przyczynia się również od zachowania bezpieczeństwa pracowników oraz zapobiegania awarii, a co za tym idzie - zoptymalizowania kosztów produkcji 

Jakie są najczęściej znajdowane usterki?

Dzięki różnym metodom badań nieniszczących można znaleźć wiele rodzajów usterek – pęknięcia otwarte lub wewnętrzne, defekty wywoływane korozją urządzeń, bądź wykrywanie wad w kształcie narzędzi. Najczęściej spotykane są wady w budowie mechanicznej produktów. Odpowiednio przeprowadzone NDT pozwala szybko zdiagnozować problem. Badanie powinno być wykonane przez profesjonalistów, np. firmę Darco, która specjalizuje się w przeprowadzaniu badań nieniszczących oraz ocenianiu stanu technicznego konstrukcji.

Regularnie przeprowadzane badania nieniszczące są gwarantem wytwarzania wysokiej jakości produktów. Mają szeroki zakres zastosowań, a przy tym są niesamowicie dokładne. Dodatkową zaletą tych badań jest  optymalizacja kosztów. NDT zapewniają bezpieczeństwo w trudnych dziedzinach przemysłu, zwłaszcza w branży lotniczej, wydobywczej i energetyki jądrowej.


Opracowanie:
Gdańsk, Przyrodników 1B
tel. 58 320 24 31
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz