Materiał Partnera

Zasady wywozu odpadów

Zasady wywozu odpadów

Przepisy dotyczące wywożenia odpadów zmieniają się bardzo często. Ma to na celu stopniowe przyzwyczajenie mieszkańców, ale także właściciel fabryk, zakładów przemysłowych czy firm budowlanych do ich odpowiedniego składowania. Każdego roku zasady mówiące o utylizacji odpadów stają się coraz bardziej rygorystyczne. W jaki więc sposób je wywozić? Na co zwrócić szczególną uwagę?

Wywóz odpadów przemysłowych

Odpady przemysłowe są produkowane przez zakłady produkcyjne, szpitale, warsztaty samochodowe czy huty. Nie wszystkie one są bezpieczne dla zdrowia i życia człowieka. Do tych groźnych należą do nich między innymi toksyczne substancje chemiczne, odpady ołowiowe, medyczne, przeterminowane leki, a także azbest.

Dlatego, aby wywozić odpady przemysłowe, należy korzystać z usług firm, które specjalizują się w wykonywaniu tego typu zadań i realizują je zgodnie z obowiązującymi przepisami. Są one zawarte w Ustawie z dn. 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Zgodnie z prawem odpady przemysłowe muszą być bezwzględnie magazynowane w specjalnych, przystosowanych do tego pojemnikach czy kontenerach. Firma, która zajmuje się ich wywozem, jest zobowiązana do zutylizowania ich w bezpieczny sposób, niestwarzający zagrożenia dla środowiska naturalnego i zdrowia człowieka. Musi ona także mieć certyfikat, który upoważnia ją do świadczenia usług obejmujących wywóz odpadów przemysłowych. Przepisy mówią też jasno o tym, że taki usługodawca powinien wystawić zleceniodawcy potwierdzenie, że odebrał od niego odpady.

Jak wywozi się odpady budowlane?

Podobnie jak wywóz odpadów przemysłowych, utylizacja pozostałości z placów budowy podlega specjalnym przepisom.

„Przepisy mówiące o prawidłowym wywozie odpadów budowalnych obowiązują nie tylko firmy remontowe czy przedsiębiorstwa zajmujące się budową domów. Podlegają im także osoby fizyczne. Dlatego nawet w przypadku małego remontu odpady muszą być składowane w odpowiedni sposób” – mówi specjalista z firmy MARKUR.

Gruz, resztki betonu, materiałów budowalnych należy składować w przeznaczonych do tego workach. Natomiast jeżeli odpadów jest więcej, trzeba zamówić kontenery. Firmy zajmujące się utylizacją odpadów z placów budowy dostarczają je swoim zleceniodawcom. Po zapełnieniu kontenera jest on przez nie także odbierany. Pracownik takiej firmy wystawia również kartę przekazania odpadów.

Co dzieje się dalej z pozostałościami po budowie? Większość z nich można wykorzystać ponownie dzięki poddaniu ich recyclingowi. Pokruszone cegły i beton stanowią dobry materiał budowalny. Wykorzystuje się go do budowy dróg, różnego rodzaju nawierzchni, mostów, a nawet fundamentów.

Oceń artykuł (1)
5.0
Komentarze
Dodaj komentarz