Materiał Partnera

Zasady sporządzania tłumaczeń przysięgłych

Zasady sporządzania tłumaczeń przysięgłych

Tłumaczenia przysięgłe, a określając rzecz profesjonalnie – tłumaczenia poświadczone, są efektem pracy tłumacza przysięgłego, który bierze pełną odpowiedzialność prawną za ich wykonanie i przystawia na nich odpowiednią pieczęć. Tym właśnie tłumaczenia poświadczone różnią się od nieprzysięgłych, których dokonać może każda osoba znająca język obcy. Należy również pamiętać, że zasady ich wykonywania są regulowane przez prawo i dokonujący tego typu dokumentów tłumacze przysięgli muszą dostosować się do kilku podstawowych wymogów. Jakich? O tym przeczytacie w poniższym artykule.

W jakich sytuacjach potrzebne jest tłumaczenie przysięgłe?

Tłumaczenie przysięgłe, które obejmuje takie dokumenty, jak np. akty urodzenia, małżeństwa i zgonu czy dokumenty rejestracji pojazdu sprowadzonego z zagranicy oraz obcojęzyczne zaświadczenia składane w bankach oraz innych instytucjach finansowych, do przybrania właściwej formy wymagają pieczęci, którą dysponuje tłumacz przysięgły. Dzięki temu zachowują one moc prawną po dokonaniu przekładu. Tego rodzaju specjalne tłumaczenia są sporządzane zgodnie z przepisami ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego.

Niezbędne elementy tłumaczenia przysięgłego

Tłumaczenia przysięgłe obejmują zarówno przekładany tekst dokumentu, jak i wszystko to, co się na nim znajduje – opis pieczęci, papieru firmowego oraz wzmianki o poprawkach lub innych ingerencjach w tekst, które zostały naniesione ręcznie. Mogą to być niewypełnione rubryki formularzy lub puste miejsca na podpis w projektach dokumentów, czyli elementy tekstu, które powinny się znaleźć, a których, z różnych powodów, nie ma.

Każde tłumaczenie jest opatrzone odciskiem tuszowej pieczęci okrągłej, na której znajduje się imię i nazwisko tłumacza przysięgłego, nazwa języka obcego oraz numer, pod którym tłumacz jest wpisany na listę tłumaczy przysięgłych sporządzoną przez Ministra Sprawiedliwości. Oprócz tego, pod formułą poświadczającą zgodność tłumaczenia z tekstem źródłowym, tłumacz przysięgły składa swój podpis.

Ile znaków na stronie?

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości reguluje także kwestię wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego. Według niego za stronę uważa się 25 wierszy, natomiast w wierszu znajduje się 45 znaków, czyli wszystkich widocznych znaków drukarskich – przede wszystkim liter, cyfr, znaków przestankowych i przeniesienia i uzasadnionych budową zdania przerw między nimi. 

W przypadku innego układu maszynopisu lub wydruku komputerowego za stronę uznaje się 1125 znaków – precyzuje tłumacz przysięgły z Biura Tłumaczeń Word-Perfect.
Oceń artykuł (1)
5.0
Komentarze
Dodaj komentarz