Materiał Partnera

Zasady spedycji międzynarodowej

Zasady spedycji międzynarodowej

Transport to jedna z najważniejszych gałęzi gospodarki, gdyż nie tylko stanowi dużą część produktu krajowego brutto, ale również umożliwia rozwój innych dziedzin działalności – przemysłu, rolnictwa, handlu. Każdy przedsiębiorca zajmujący się wytwarzaniem danych dóbr ma na celu podbijanie coraz to nowych rynku zbytu – w tym rynków zagranicznych. Zatem niezbędnie potrzebny mu jest sprawny transport poza granicami rodzimego kraju.

Czym jest spedycja?

Spedycją nazywamy cały szereg czynności i procesów, zmierzający do przewiezienia danego towaru z punktu A (od nadawcy) do punktu B (odbiorcy) – w tym nie tylko fizycznego przewozu, ale również dopełnienia wszelkich związanych z tym formalności. Wymaga to bardzo dobrej organizacji, znajomości prawa transportowego – w przypadku transportu międzynarodowego konieczne jest stosowanie się do przepisów obowiązujących na terenie różnych państw – a także ścisłej koordynacji działań z innymi podmiotami gospodarczymi.

Przepisy prawne dot. Spedycji międzynarodowej

Transport towarów między różnymi krajami rządzi się pewnymi prawami, podobnie zresztą jak każda inna dziedzina działalności gospodarczej. Każda dziedzina transportu – drogowa, morska, lotnicza – posiada swoje własne dokumenty, regulujące kwestie prawne związane ze spedycją międzynarodową. W przypadku transportu drogowego dokumentem takim będzie Konwencja CMR, utworzona w Genewie w roku 1956, z kolei transport morski odbywać się powinien w zgodzie z Kodeksem morskim z 2001 roku oraz Konwencją helsińską z roku 1974.

Zadania spedytora

Spedytorem nazywamy firmę lub osobę, zajmującą się kompleksową obsługą transportu towaru – poza organizacją transportu i dopełnieniem formalności z tym związanych zajmuje się on również zabezpieczeniem powierzonego mu towaru (np. poprzez dobór odpowiedniego wyposażenia pojazdów) oraz magazynowaniem towaru w razie potrzeby. Ponadto spedytor odpowiedzialny jest on za współpracę z innymi firmami z tego zakresu, jeśli konieczna będzie zmiana środka transportu. Krótko mówią spedytor zajmuje się wszystkimi zadaniami, które zmierzają do tego, by nadany towar bezpiecznie dotarł do swego celu. Na polskim rynku istnieje dużo firm zajmujący się międzynarodową spedycją towarów, jedną z nich jest przedsiębiorstwo Okmarit z siedzibą w Sopocie, specjalizująca się w spedycji drogą morską.

Oceń artykuł (2)
3.0
Komentarze
Dodaj komentarz