Materiał Partnera

Zasady segregacji odpadów. Czy warto segregować?

Zasady segregacji odpadów. Czy warto segregować?

Problem produkcji każdego dnia ogromnej wręcz ilości odpadów nie jest nowy. To wyzwanie, z którym zmierzyć się musi współczesny świat. Jest to też efekt konsumpcyjnego stylu życia. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że co roku Polak wytwarza około 315 kilogramów śmieci. Z tego powodu tak duże znaczenie ma segregacja odpadów już w gospodarstwach domowych.

Podstawowe zasady segregacji odpadów

Przede wszystkim pamiętać o należy o oddzielaniu surowców od odpadów, których powtórnie przerobić się nie da. Oddziela się tworzywa sztuczne od papieru, metalu czy szkła. Co ciekawe, żadnych elementów przed wrzuceniem do pojemnika nie trzeba myć – wystarczy je jedynie opróżnić, ponieważ są one myte na kolejnych etapach recyklingu. Pamiętać należy natomiast o tym, aby do pojemników na odpady segregowalne nie wrzucać tzw. odpadów niebezpiecznych. Są to m.in. akumulatory, baterie, lekarstwa, świetlówki, odpady po szkodliwych chemikaliach oraz sprzęt RTV i AGD. Te odpady zostawia się w wyznaczonych punktach w sklepach i aptekach oraz w punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Dlaczego warto segregować śmieci?

Jak wspomniano wyżej, człowiek produkuje z roku na rok coraz więcej odpadów. Poprzez ich segregację zmniejsza się ich ogólną ilość i szkodliwość. Selektywna zbiórka makulatury przyczynia się na przykład do ograniczenia zużycia wody, energii czy zmniejszenia wycinki drzew. Poprzez odzysk szkła z butelek oszczędzana jest energia, która potrzebna była do działania przez 4 godziny żarówki o mocy 100W. Szkło nie rozkłada się, a wykorzystywać je można wielokrotnie. Tym samym okazuje się, że segregowanie odpadów ma większe znaczenie niż się wielu osobom na co dzień wydaje.

Kto zajmuje się recyklingiem odpadów?

Segregowanie odpadów powinno odbywać się w każdym gospodarstwie domowym. To od tego zależy, ile finalnie odpadów zostanie poddanych procesowi recyklingu. Odpady podzielone na poszczególne rodzaje odbiera wyspecjalizowana firma, która zawozi je do odpowiedniego zakładu gospodarowania odpadami – jedną z takich firm jest przykładowo Lekaro. Tam są one oczyszczane, a te nieposegregowane trafiają do sortowni. Dopiero później kierowane są do recyklerów, które zajmują się ich docelowym przetwarzaniem. Recykling w praktyce chroni gleby i wody gruntowe. Tworzywa sztuczne różnego rodzaju rozkładają się bowiem nawet kilka tysięcy lat, a przy tym często uwalniają do środowiska substancje dla niego szkodliwe i trujące dla człowieka.

Oceń artykuł (1)
5.0
Komentarze
Dodaj komentarz