Materiał Partnera

Zasady prowadzenia księgi przychodów i rozchodów

Zasady prowadzenia księgi przychodów i rozchodów

Księga przychodów i rozchodów to najbardziej powszechna forma zapisów księgowych firmy, stosowana w księgowości uproszczonej. Jeśli jesteś zobligowany do rozliczania się w ten sposób, poznaj zasady prowadzenia księgi.

Co zapisujemy w księdze przychodów i rozchodów?

Księga przychodów i rozchodów ewidencjonuje wszelkie operacje finansowe danej firmy. Zapisuje się w niej przychody z różnych źródeł. Księgowane są zarówno zakupy towarów handlowych, jak i materiałów niezbędnych dla firmy. W księdze przychodów i rozchodów zapisywane są wydatki związane z wypłacaniem wynagrodzeń pracownikom, opłaty za szkolenia, a także koszty ponoszone na eksploatację biura. Jeśli działalność firmy obejmuje także prace badawczo-rozwojowe, również wykazuje się ich koszt w KPiR.

Obowiązek prowadzenia księgi przychodów i rozchodów

Obowiązek prowadzenia księgi przychodów i rozchodów mają spółki jawne osób fizycznych, spółki cywilne osób fizycznych oraz spółki partnerskie. Również osoby fizyczne, osiągające przychody z gospodarczej działalności pozarolniczej oraz ci, którzy za formę opodatkowania wybrali podatek liniowy bądź rozliczają się na zasadach ogólnych, są zobligowani do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów swojej działalności.

Jak prowadzić księgę przychodów i rozchodów?

Wszystkie sprawy związane z księgowością są jednym z filarów każdej firmy. Nie ma dobrze prosperującego przedsiębiorstwa bez odpowiednio zorganizowanej księgowości. Jako że jedną z form ewidencji działalności firm jest właśnie księga przychodów i rozchodów, warto znać zasady jej prowadzenia. KPiR wypełnia się z zachowaniem odpowiedniego systemu. W tabeli muszą znajdować się informacje dotyczące przychodów, zakupów i wydatków. Księgowi dbają, by była to tabela opisana według aktualnej specyfikacji podatkowej. Dogodną zasadą jest to, by ją podsumować i zamknąć na koniec każdego miesiąca. Zyskujemy dzięki temu przejrzystość zapisów. Niezbędne jest dopilnowanie, aby w księdze przychodów i rozchodów zapisany był każdy wydatek poniesiony w danym czasie oraz każdy przychód, który został uzyskany. Możemy to osiągnąć dzięki systematycznemu wpisywaniu ich w księgę. W tym celu warto skorzystać z pomocy biura rachunkowego. Godnym polecenia jest Biuro Rachunkowe Marioli Skórzyńskiej-Ostatek.

Oceń artykuł (1)
5.0
Komentarze
Dodaj komentarz