Materiał Partnera

Zasady poprawnej eksploatacji przydomowej przepompowni ścieków

Zasady poprawnej eksploatacji przydomowej przepompowni ścieków

Nie wszystkie lokalizacje umożliwiają grawitacyjne odprowadzanie nieczystości z budynku. W takim przypadku konieczny jest montaż przydomowej oczyszczalni ścieków, której jednym z głównych elementów stanowi pompownia. Jej prawidłowe funkcjonowanie zależy głównie do prawidłowej eksploatacji, a także dbałości o regularne przeglądy konserwacyjne i czyszczenie.

Sposób działania przydomowej przepompowni

Stanowi ona element systemu kanalizacyjnego, tworzonego w miejscach, w których nie ma możliwości na odprowadzanie ścieków w sposób tradycyjny – grawitacyjny. Umieszcza się ją w budynku, przy nim lub za zbiornikiem przydomowej oczyszczalni ścieków. Jej podstawowe elementy to: komora, jedna bądź więcej pomp, a także układ hydrauliczny oraz sygnalizacyjny. Gdy ścieki docierające do pompowni osiągną ustalony poziom, są automatycznie przetłaczane na wyższy poziom albo na odległość kilkudziesięciu metrów. W ten sposób możliwe jest odprowadzanie nieczystości do sieci kanalizacyjnej przebiegającej w pobliżu działki lub ścisła współpraca z przydomową oczyszczalnią. W ostatnim przypadku może ona przenosić do niej ścieki spływające grawitacyjnie z budynku, jak również przepompowywać je po oczyszczeniu do układu rozsączania.

Użytkowanie przepompowni

Długoletnią trwałość układu, a także jego bezawaryjną pracę zapewnia przede wszystkim poprawny montaż wszystkich elementów. Dopasowanie wszystkich komponentów składowych do specyfiki otoczenia (między innymi poziomu wód gruntowych) zabezpieczy budynek oraz posesję przed ewentualnym zalaniem ściekami. To solidnie wykonane urządzenia, które służą przez wiele lat, o ile nie posiadają wad ukrytych. Niezwykle istotnym czynnikiem jest poprawna eksploatacja. Szczególną uwagę należy zwrócić na elementy takie jak: piasek, gruz, patyczki do uszu, tekstylne artykuły higieniczne etc., które po żadnym pozorem nie powinny być usuwane wraz ze ściekami do kanalizacji.

Niezwykle przydatne w aspekcie prawidłowego funkcjonowania przepompowni są jej okresowe przeglądy, którymi zajmuje się między innymi Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Błoniu. Serwisowanie obejmuje instalację elektryczną i hydrauliczną, sondę hydrostatyczną wraz z regulatorami pływakowymi oraz pompy. Prace konserwacyjne, jak również czyszczenie urządzeń powinno dobywać się częściej niż raz w roku. Wszystko w zależności od konkretnych podzespołów:

  • pompy ściekowe, a także włączniki pływakowe i sondy – raz na miesiąc;
  • sieć przy wlocie do przepompowni – co trzy miesiące i podczas roztopów, ulew;
  • instalacja elektryczna – dwa razy w roku;
  • instalacja hydrauliczna w zbiorniku – 4 razy w roku i w czasie anomalii pogodowych.
Opracowanie:
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz