Materiał Partnera

Zasady kontroli zabezpieczeń przeciwpożarowych

Zasady kontroli zabezpieczeń przeciwpożarowych

Kontrola zabezpieczeń przeciwpożarowych przeprowadzana jest na podstawie Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719. Zgodnie z nimi, prawo do przeprowadzania czynności kontrolno-rozpoznawczych mają strażacy upoważnieni przez właściwego komendanta Państwowej Straży Pożarnej. Jakie są zatem zasady kontroli zabezpieczeń przeciwpożarowych?

Komendant PSP może powołać do kontroli również osobę inną niż strażak ale zawsze działa ona w imieniu komendanta. Czynności te mogą być przeprowadzane po doręczeniu upoważnienia do ich przeprowadzenia przynajmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem. Przeprowadzane są one na podstawie rocznego planu czynności kontrolno-rozpoznawczych lub zgłoszenia o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii. Mogą być zlecone przez starostę, sąd, prokuraturę lub NIK.

Kontroli możemy spodziewać się także w przypadku zgłoszenia organu władzy o stwierdzeniu zagrożenia życia lub zdrowia, niebezpieczeństwa powstania szkód majątkowych w znacznych rozmiarach bądź naruszenia środowiska. Jakie są inne zasady kontroli zabezpieczeń przeciwpożarowych?

Obszar kontroli

W trakcie kontroli zweryfikowane zostanie przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych w zakładzie pracy, zgodność rozwiązań technicznych z wymaganiami ochrony ppoż., które zostały zastosowane w obiekcie budowlanym oraz zgodność wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym.

Kontrole te są niezmiernie ważne, gdyż wykażą ewentualne nieścisłości w  pełnienie wymogów bezpieczeństwa w zakładzie, które w konsekwencji stwarzają zagrożenie wystąpienia awarii przemysłowej. Zweryfikują możliwości i warunki prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki straży pożarnej oraz wskażą występowanie miejscowych zagrożeń.

Więcej o kontroli zabezpieczeń przeciwpożarowych, tym, jak się do nich przygotować i co dokładnie będzie sprawdzane dowiesz się na szkoleniach BHP przeprowadzanych na przykład przez firmę 4TEL PARTNER.

Jak się przygotować?

Większość kontroli zabezpieczeń przeciwpożarowych to kontrole zapowiedziane, dlatego z łatwością możemy się do nich odpowiednio przygotować.

Pamiętajmy zatem o sprawdzeniu ostatnich protokołów pomiarów, przeglądów i konserwacji instalacji elektrycznej, odgromowej oraz gazowej, a także przewodów kominowych. Warto mieć je pod ręką w każdej chwili.

Przed kontrolą powinniśmy także skompletować certyfikaty oraz atesty na wykładziny podłogowe, podwieszane sufity i drzwi zamontowane w elementach oddzielenia pożarowego.

Nie zapomnijmy o skontrolowaniu stanu dróg ewakuacyjnych, oznakowania obiektu i przestrzegania ustaleń natury porządkowej.

Na koniec warto nadmienić, że  problematyka kontroli ppoż opisana jest także w Ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1313 z późn. zm. Szczegółowo mówi o niej Rozdział 4 Czynności kontrolno-rozpoznawcze w art. 23, w ustępach:

  • 4. Prawo do przeprowadzania czynności kontrolno-rozpoznawczych mają strażacy upoważnieni przez właściwego komendanta Państwowej Straży Pożarnej
  • 5. Czynności kontrolno-rozpoznawcze mogą być przeprowadzane przez inne osoby upoważnione przez komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.
Oceń artykuł (1)
5.0
Komentarze
Dodaj komentarz