Materiał Partnera

Zasady geodezyjnego tyczenia obiektów architektonicznych

Zasady geodezyjnego tyczenia obiektów architektonicznych

Tyczenie działek oraz obiektów architektonicznych to jedno z głównych działań firm geodezyjnych. Prace te obejmują specjalistyczne pomiary  geodezyjne. To one są potrzebne do wskazania w terenie punktów, które gwarantują prawidłowe usytuowanie obiektu z projektem budowlanym oraz rzeczywistymi granicami nieruchomości gruntowej.

Kiedy wymagane jest tyczenie?

Działania związane z tyczeniem są bardzo ważne w przypadku wielu różnych inwestycji. Tyczenia wymagają wszystkie obiekty które podlegają obowiązkowi uzyskania decyzji pozwolenia na budowę. Niezbędne jest tyczenie także na terenach mocno zurbanizowanych, po to aby wykonując wykop pod uzbrojenie terenu nie uszkodzić innych urządzeń podziemnych, a także po to aby wykonany obiekt był usytuowany sytuacyjnie jak i wysokościowo (głębokość) zgodnie z wykonanym projektem. Najczęściej dokonuje się tyczenia osi obiektów budowlanych w tym budynków, wraz z jego punktami charakterystycznymi, a także tyczenia obiektów liniowych, gdzie podawane są punkty załamania osi przebiegu i punkty węzłowe obiektu. Mowa tutaj o drogach, liniach kolejowych, a także  – sieci kanalizacyjne, wodociągowe, gazowe, elektryczne.

Usługi geodezyjne

Tyczenie działek i różnych obiektów architektonicznych przeznaczenia prywatnego, publicznego czy komercyjnego, zawsze musi być wykonywane przez uprawnionego geodetę. Pomiary geodezyjne są ważne również w kontekście innych usług geodezyjnych takich jak tworzenie map do celów projektowych, a także map do celów prawnych (mapy numeryczne w formie standardowej lub cyfrowej z wektorowymi wizualizacjami). Działania biur geodezyjnych są ważne z punktu widzenia każdej inwestycji budowlanej, czy to tej związanej z podziałem nieruchomości, inwentaryzacją powykonawczą budynku, czy też tych dotyczących wznowienia i wyznaczania granic. Profesjonalna i terminowa obsługa to podstawa – doskonale wie o tym biuro geodezyjne Włodzimierza Ptaszyńskiego, które współpracuje z wieloma ekipami budowlanymi, urzędami miast czy z pracowniami architektonicznymi.

Tyczenie sytuacyjne – metody prac

Obecnie najczęściej stosowaną metodą tyczenia punktów załamania granic, bądź uzbrojenia terenu jest metoda GPS polegająca na ustaleniu położenia odbiornika w oparciu o satelity a także otrzymywane w czasie rzeczywistym za pośrednictwem sieci mobilnej poprawki dotyczące położenia satelit.

Inne metody tyczenia obiektów geodezyjnych oparte są na podstawie Państwowej Geodezyjnej Osnowy Podstawowej i Szczegółowej, na którą składają się wszystkie punkty geodezyjne (osnowa sytuacyjno-wysokościowa) ustalone dzięki pomiarom – ważne jest ustalenie wszystkich współrzędnych. Metod tyczenia jest kilka, bardzo często wykorzystywaną i najdokładniejszą jest metoda biegunowa. Wykorzystuje się ją do wyznaczania między innymi budynków oraz innych obiektów budowlanych, dla których oczekuje się wysokiej dokładności na poziomie od 2-5mm względem osnowy realizacyjnej. W jej przypadku geodeta wyznacza stanowisko pomiarowe, a w późniejszym etapie dokonuje za pomocą tachimetru odłożenia kąta biegunowego od kierunku odniesienia jednocześnie za pomocą lasera wykonywany jest pomiar odległości wzdłuż ramienia kąta biegunowego. Ze względu na dostępność bardzo precyzyjnych elektronicznych urządzeń pomiarowych trzecią coraz rzadziej stosowaną techniką jest metoda ortogonalna (metoda rzędnych i odciętych). (Stosowano ją powszechnie do końca lat 80-tych, w późniejszym czasie sukcesywnie wypierała ją metoda biegunowa). W jej przypadku geodeta określa odległości pomiędzy punktem stanowiącym początek linii pomiarowej a rzutem prostokątnym mierzonego szczegółu terenowego na tę linię, a także odległości pomiędzy szczegółem terenowym a jego rzutem prostokątnym na linię pomiarową. Dokonuje się tego dzięki specjalistycznym urządzeniom, a także dzięki wnikliwym analizom oraz działaniom matematycznym.

Opracowanie:
Jeziórko, Kolejowa 11
tel. 502 272 728
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz