Materiał Partnera

Zasady działania kolektorów słonecznych

Zasady działania kolektorów słonecznych

Kolektory słoneczne to rozwiązanie, które zainteresuje wszystkich zwolenników pozyskiwania odnawialnych źródeł energii. Wybierane są one coraz częściej ze względu na to, że pozwalają uzyskać ją w sposób niezagrażający środowisku, ale też oszczędny. Dodatkowo są one zdrowe dla samych użytkowników, ponieważ w przeciwieństwie do ocieplania węglowego nie generują pyłów oraz są samoobsługowe.

Montaż kolektorów słonecznych

Montując kolektor słoneczny powinniśmy kierować się - tak jak w przypadku paneli fotowoltaicznych - ilością promieni docierających do danej lokalizacji. Użytkownicy montują je nie tylko bezpośrednio na dachu lub ścianie domu, ale także na altanach ogrodowych lub jako wolnostojące instalacje na działkach.

Budowa oraz działanie kolektorów

Kolektory słoneczne stanowią element, który gromadzi energię cieplną pobraną z promieni słonecznych i przekazuje ją do innych elementów instalacji. W kolektorze słonecznych znajduje się absorber promieniowania, który połączony jest miedzianymi rurkami do innych elementów instalacji. Miedź charakteryzuje się dobrym przekazywaniem ciepła. W tych małych przewodach przepływa czynnik grzewczy (najczęściej glikol lub woda), który pozwala rozprowadzić ciepło. Do ochrony kolektorów wykorzystywane są hartowane szyby, które osłaniają je przed czynnikami atmosferycznymi lub uderzeniami. Pozwalają one również na to, aby zwiększyć poziom ciepła dopływający ze słońca, tłumaczy Grzegorz Pikacz zajmujący się doradztwem w sprawie energetyki ekologicznej.

Typy kolektorów słonecznych

Kolektory można podzielić na płaskie oraz rurowe. Te pierwsze są stosowane przy relatywnie niewielkich wymaganiach grzewczych lub w obiektach wymagających ogrzewania w określonych momentach roku. Kolektory słoneczne rurowe są bardziej kosztowne, a to dlatego, że czynnik grzewczy jest rozprowadzany za pomocą przewodów wykonanych z hartowanego szkła, co pozwala zachować więcej ciepła. W ich wnętrzu znajdują się lustra, które pozwalają na jego lepszą absorpcję. Użytkownicy kolektorów słonecznych wykorzystują je jako samodzielną instalację, ale także uzupełnienie innych systemów grzewczych pozwalające na zmniejszenie kosztów ogrzewania.

Opracowanie:
Biała Podlaska, Kolejowa 16-18 lok. 28
tel. 789 336 002
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz