Materiał Partnera

Zasady badań homologacyjnych pojazdów

Zasady badań homologacyjnych pojazdów

Każdy producent i importer nowego pojazdu – samochodu, ciężarówki, motoroweru, tramwaju, a także innych środków transportu, elementów wyposażenia i części – musi dysponować odpowiednim dokumentem identyfikacyjnym. To tzw. świadectwo homologacji, potwierdzające możliwość funkcjonowania pojazdu w ruchu drogowym, zgodnie z normami i przepisami odpowiednimi dla danego kraju. Świadectwo jest wydawane w oparciu o badania homologacyjne.

Na czym polegają badania homologacyjne?

Badania homologacyjne stanowią podstawę do opracowania opisu identyfikacyjno-technicznego danego pojazdu, biorąc pod uwagę rozmaite czynniki, takie jak rok produkcji czy sposób przeznaczenia (np. czy dany pojazd może być wykorzystywany jako środek transportu osób lub rzeczy).

Zakres badań homologacyjnych obejmuje przede wszystkim sprawdzenie wymagań zawartych w obowiązujących dokumentach dotyczących bezpieczeństwa czynnego i biernego oraz ochrony środowiska, np. pod względem norm emisji zanieczyszczeń i zużycia paliwa – informuje przedstawiciel Przemysłowego Instytutu Motoryzacji, świadczącego usługi homologacji pojazdów.

Podział na kategorie

Program badań homologacyjnych pojazdu powinien zachować zgodność z obiektem badań, uwzględniając jego charakterystyczne cechy konstrukcyjne. Na podstawie badania homologacyjnego, pojazd zostaje przyporządkowany do konkretnej kategorii – M, N, L bądź T. ,,Pierwsza z nich określa samochody co najmniej czterokołowe, przystosowane do przewozu osób, a druga obejmuje pojazdy przeznaczone do przewożenia ładunków. Kategoria L dotyczy pojazdów dwu- bądź trójkołowych oraz motorowych, a T – ciągników rolniczych i przyczep. Dodatkowo wyróżniamy też kategorię O, obejmującą przyczepy i naczepy” – wymienia specjalista PIMOT.

Świadectwo homologacji

Pomyślnie przeprowadzone badania homologacyjne umożliwiają uzyskanie świadectwa homologacji. Jest ono wydawane przez ministra właściwego ds. transportu. To urzędowy dokument, zawierający wszelkie dane techniczne pojazdu (określone według badań homologacyjnych) oraz dane dotyczące euroklasy samochodu. Świadectwo może być wydawane dla pojazdów, a także poszczególnych części i elementów wyposażenia. Jest ono potrzebne w wielu sytuacjach, np. kiedy planujemy wywóz pojazdu za granicę lub złożenie wniosku o przyznanie nowych tablic rejestracyjnych.

Oceń artykuł (1)
5.0
Komentarze
Dodaj komentarz