Materiał Partnera

Zarządzanie opakowaniami zwrotnymi – czy są do tego systemy?

Zarządzanie opakowaniami zwrotnymi – czy są do tego systemy?

Wiele hurtowni, zakładów produkcyjnych oraz magazynów wysyła towary we własnych opakowaniach, które podlegają zwrotowi. Dokładne dopilnowanie tego procesu jest niemożliwe bez odpowiednich rozwiązań z dziedziny IT. W tym zakresie warto postawić na konfigurację systemu zarządzania magazynem z narzędziem RFID, które umożliwia bieżącą kontrolę zwrotów pojemników, skrzynek lub palet, a także weryfikację terminu ich oddania.

Istota ewidencjonowania opakowań zwrotnych

We wszystkich zakładach produkcyjnych lub centrach logistycznych towary wysyłane są w specjalnie przeznaczonych do tego celu opakowaniach. Najczęściej podlegają one zwrotowi do firmy wysyłającej. Niemniej jednak przy dużym dziennym obrocie, który można szacować na nawet kilka tysięcy wyrobów, nie sposób samodzielnie upilnować wszystkich pojemników. Bardzo często zdarza się tak, że odbiorcy ich nie zawracają, co generuje dodatkowe koszty dla przedsiębiorstwa, a niejednokrotnie wydłuża również czas realizacji dostawy. Równocześnie wiele firm korzysta z opakowań zbiorczych swoich klientów lub dostawców i ważne jest by panować nad ilościami opakowań pożyczonych od kontrahentów. Stąd też wprowadzenie odpowiedniego systemu do zarządzania opakowaniami zwrotnymi pozwoli nie tylko na wyeliminowanie tych problemów, ale także umożliwi bieżącą kontrolę stanu magazynowego palet, kontenerów IBC, kegów, koszy etc. Tego rodzaju rozwiązania i wsparcie w ich zakresie oferuje na przykład firma informatyczna Novacura z Krakowa.

Działanie i wdrożenie technologii RFID

To skrót od angielskiej nazwy Radio-Frequency Identification oznaczającej identyfikację przy wykorzystaniu fal radiowych. System składa się z dwóch układów: czytnika oraz etykiet. W skład pierwszego wchodzą czytnik z nadajnikiem, odbiornikiem i dekoderem oraz antena nadawczo-odbiorcza, a drugi stanowią układ scalony (elektroniczny) oraz antena. Dzięki temu możliwe jest odczytywanie zapisanych na chipie umieszczonym na opakowaniu informacji za pomocą czytnika wytwarzającego pole elektromagnetyczne. W zależności od skomplikowania systemu RFID możliwe jest dekodowanie danych z odległości kilku centymetrów do kilkunastu metrów. Powiązanie takiego rozwiązania z narzędziem WMS do zarządzania zasobami magazynowymi pozwala stworzyć kompletną bazę danych, która będzie zawierać spis wszystkich opakowań, którymi dysponuje przedsiębiorstwo, a także miejsc docelowych, do których dostarczanych jest towar.

Użycie kodów kreskowych i innych metod weryfikacji ewidencji

Jeśli firma nie decyduje się na wdrożenie RFID (np. ze względu na fakt, że ich kontrahenci używają własnych opakowań, które nie są wyposażone w identyfikatory RFID), w alternatywie można wprowadzić oznakowanie opakowań za pomocą kodów kreskowych. Rozwiązanie firmy Novacura, integrujące się z czytnikami kodów (lub urządzaniami mobilnymi) znacząco ułatwia wówczas ewidencjonowanie dostaw opakowań (zarówno od kontrahentów jak i do nich) – spis opakowań wykonywany jest pół-automatycznie dzięki wczytaniu kodów kreskowych poszczególnych opakowań ze specjalnych przylepionych do nich etykiet.

Uzupełniającą strategią jest ważenie puli opakowań przyjmowanych od kontrahentów (np. w razie zwrotu) i zbiorcze weryfikowanie, czy masa dostarczonych opakowań zgadza się z teoretyczną wagą, którą powinny mieć opakowania wylistowane w ramach dostawy. W razie rozbieżności – system automatycznie może zgłosić problem, w wyniku którego nastąpi pełna inwentaryzacja dostarczonych opakowań.

Zalety stosowania ewidencji opakowań zwrotnych

Poza oczywistym aspektem, jakim jest bieżąca weryfikacja stanu opakowań w magazynie, dużą zaletę stanowi fakt wygody. Rejestracja tagów może następować zdalnie, bez konieczności fizycznego kontaktu z chipem. Ponadto czytniki mogą rejestrować dane z kilkuset etykiet naraz, które znajdują się w jego zasięgu. To w znaczny sposób wpływa na sprawność procesów oraz szybkość realizacji zamówienia. Ponadto system RFID jest kompatybilny z większością rozwiązań informatycznych, stosowanych w przestrzeniach magazynowych i produkcyjnych. Narzędzie ułatwia wprowadzenie terminów zwrotów opakowań, a w razie braku jego dotrzymania łatwo i szybko można sprawdzić, który kontrahent przyczynił się do zaistniałych strat, co pozwala skoordynować dostawę opakowań znajdujących się u kontrahenta (np. poprzez automatyczne wygenerowanie zlecenia / monitu). Ponadto, systemowy nadzór pozwala firmie weryfikować także po swojej stronie stany opakowań należących do innych kontrahentów, i inicjować ich zwrot, w sytuacji przekroczenia ustalonych stanów maksymalnych.

Opracowanie:
Kraków, Powstańców Wielkopolskich 118
tel. 575 969 123
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz