Materiał Partnera

Zarządzanie nieruchomościami zapewnia jej właściwe użytkowanie

Zarządzanie nieruchomościami zapewnia jej właściwe użytkowanie

Jeśli w danym budynku wielolokalowym znajduje się więcej niż dziesięć odrębnych właścicieli lokali, winnni oni, zgodnie z przepisami, zawiązać wspólnotę mieszkaniową. Ta z kolei, dla własnej wygody powinna wybrać zarząd wspólnoty oraz zarządcę. Czym te dwie funkcje się od siebie różnią i dlaczego są potrzebne, wyjaśnimy w niniejszym artykule. Odpowiemy też na pytanie jak znaleźć zarządcę nieruchomości, który zadba o interesy naszej wspólnoty.

Obowiązki zarządcy nieruchomości w świetle prawa

Zarząd wspólnoty to wybrane osoby spośród współwłaścicieli, którzy uprawnieni są przez pozostałych członków wspólnoty do podejmowania decyzji i reprezentowania wspólnoty w sprawach nie wymagających głosowania. Istnienie zarządu znacznie upraszcza funkcjonowanie wspólnoty. Zarządca natomiast jest to osoba bądź firma, zwykle zewnętrzna, która dba o codzienne funkcjonowanie nieruchomości. Obowiązki zarządcy nieruchomości ujęte są w ustawie o gospodarce nieruchomościami i są to między innymi:

  • zapewnienie bezpieczeństwa i prawidłowej eksploatacji nieruchomości;
  • bieżące administrowanie nieruchomością;
  • utrzymywanie nieruchomości w dobrym stanie technicznym;
  • zapewnienie użytkowania nieruchomości zgodne z jej przeznaczeniem;
  • dbanie o odpowiednią gospodarkę energetyczną w zgodzie z przepisami prawa energetycznego;
  • podejmowanie decyzji dotyczących sytuacji ekonomiczno-finansowej nieruchomości;
  • inwestowanie w nieruchomość, jeśli jest to uzasadnione;
  • podejmowanie decyzji i dokonywanie czynności, których celem jest racjonalna gospodarka nieruchomością;

Celem czynności dokonywanych przez zarządcę jest zapewnienie pełnej opieki i kompleksowej obsługi obiektu, którym może być budynek mieszkalny wielorodzinny, blok, kamienica, bądź budynek usługowy, np. biurowiec. Firmy zajmujące się zarządzaniem nieruchomości definiują w umowach ze wspólnotami, na czym konkretnie będą polegać poszczególne zadania. Zwykle też poszerzają je o dodatkowe usługi, których celem jest poprawa standardów zamieszkania.

Czynności podejmowane przez profesjonalnych zarządców nieruchomości

Zarządca nieruchomości pełni wobec wspólnoty rolę zapewniającą utrzymanie nieruchomości we właściwym stanie technicznym, dba także o jej sytuację finansową. W praktyce oznacza to zadbanie o bieżące sprzątanie nieruchomości, odśnieżanie chodników wokół nieruchomości zimą, odbiór śmieci, dostawę mediów i tym podobne czynności. TBS Zgorzelec zajmuje się także planowaniem i organizacją remontów. W przypadku, kiedy konieczne jest podjęcie decyzji przez ogół członków wspólnoty, to zarządca właśnie zwołuje zebranie wspólnoty i czuwa nad przebiegiem głosowań. W pozostałych sprawach natomiast zarządca współpracuje ściśle z wybranym przez wspólnotę zarządem.

Opracowanie:
Zgorzelec, Warszawska 1 lok. 307
tel. 75 648 83 30
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz