Materiał Partnera

Zarządzanie budynkami wspólnot mieszkaniowych

Zarządzanie budynkami wspólnot mieszkaniowych

Budynki należące do wspólnot mieszkaniowych wymagają sprawnego i rzetelnego zarządzania na różnych płaszczyznach. Wszystko dla komfortu i zadowolenia zamieszkujących w nich osób. Zarządzanie budynkami zazwyczaj opiera się na trzech filarach.

Obsługa formalno-prawna nieruchomości

Zarządca nieruchomości, przejmujący opiekę nad budynkiem należącym do wspólnoty mieszkaniowej, ma obowiązek sprawowania pieczy nad wszelkimi sprawami formalno-prawnymi. Do jego obowiązków będzie więc należało zwieranie umów na dostawę mediów czy zapewnienie dostawy energii, wody, wywozu śmieci itp. Zarządca musi również prowadzić dokumentację, w której będzie miał aktualny wykaz właścicieli mieszkań i najemców, a także orientować się w stanie prawnym i faktycznym danych nieruchomości. Zadaniem zarządcy jest również dopilnowanie należytego porządku oraz czystości w częściach wspólnych nieruchomości. W przypadku, gdy w w/w części coś się zepsuje, to zarządca dopilnowuje możliwie jak najszybszej naprawy. Zarządca musi także zadbać o terminowe opłacenie wszelkich należności publicznoprawnych, takich jak np. podatek. W sytuacji, gdy nastąpią problemy prawne, zarządca ma obowiązek reprezentować właścicieli nieruchomości przed sądami i innymi instytucjami. Wszelkie sprawy administracyjne, w tym wynajmowanie przestrzeni wspólnych budynku, a także kwestie organizacyjne, jak planowanie modernizacji czy zwoływanie zebrań wspólnoty, również leżą w gestii zarządcy.

Opieka finansowo-księgowa

Do obowiązków zarządcy budynku wspólnoty mieszkaniowej należy również optymalizowanie finansów. Polega to na rozsądnym analizowaniu zarówno dochodów, jak i kosztów ponoszonych przez wspólnotę mieszkaniową oraz wdrożeniu działań, które pozwolą na zapewnienie stabilności finansowej. Zadaniem zarządcy jest minimalizowanie ponoszonych przez wspólnotę kosztów, przy jednoczesnym dążeniu do maksymalizacji zysków. Zarządca ma obowiązek prowadzić księgowość wspólnoty, sporządzać rzetelne rozliczenia finansowe, a także gwarantować dostęp do dokumentacji wszystkim członkom wspólnoty.

Sprawy formalne wymagają dużej biegłości i znajomości przepisów. Dlatego warto powierzyć zarządzanie budynkiem specjalistom. Na rynku istnieje wiele firm, które oferują profesjonalne zarządzanie budynkami, jedną z nich jest działalność prowadzona przez Danutę Kasprzak.

Utrzymanie techniczne budynku

Zarządca nieruchomości musi pamiętać o zlecaniu okresowych przeglądów nieruchomości oraz urządzeń będących na jej wyposażeniu. Do jego obowiązków należy także przeprowadzanie wszelkich napraw oraz pozyskiwanie na nie środków finansowych oraz wykonawców. Zarządca powinien także prowadzić księgę obiektu budowlanego oraz dokumentację techniczną, które wymagane są przez przepisy prawa budowlanego. 

Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz