Materiał Partnera

Zarządzaj swoją kadrą przy współpracy z odpowiednią agencją!

Zarządzaj swoją kadrą przy współpracy z odpowiednią agencją!

Agencja consultingowa, biuro rachunkowe, biuro doradztwa zawodowego, pracownia BHP – usługi tych podmiotów mogą się znacznie przenikać. Istnieją zatem na polskim rynku przedsiębiorstwa, które posiadają uprawnienia do usługowych praktyk w obrębie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, oraz kadr i płac. Dzisiaj zwykłe biuro rachunkowe, czy firma szkoleniowa nie wystarczą!

Usługi administrowanie kadr i płac

Z usług księgowo-rachunkowych korzysta coraz większa liczba firm. Nie każde przedsiębiorstwo chce jednak przekazywać w ręce zewnętrznego – obcego – podmiotu informacje na temat swojej rynkowej pozycji, czy strategii portfelowej. Inaczej jest jednak z kadrami i płacami. Są to obszary, które w warto oddawać w ręce specjalistów. Nie liczy się tutaj bowiem tylko poufność, ale przede wszystkim terminowość wykonywania danych operacji.

W zakres usług administrowania kadr i płac mogą zatem wchodzić takie działanie, jak: rozliczanie pracowników z czasu pracy, prowadzenie ewidencji i rozliczeń urlopów wypoczynkowych, prowadzenie ewidencji i rozliczeń zwolnień lekarskich oraz innych przerw w pracy,  sporządzanie zmian w umowach o pracę – aneksy, porozumienia, wypowiedzenia; czy też procedury dotyczące szeroko pojętej polityki rozliczania wynagrodzeń, ubezpieczeń oraz podatków od osób fizycznych. Tu wymienić można np. naliczanie wynagrodzeń pracowników z uwzględnieniem dodatków i potrąceń, sporządzanie przelewów i przekazywanie wynagrodzeń na wskazane rachunki bankowe, a także rejestracja pracowników i członków ich rodzin w ZUS. Pamiętaj, że przy prowadzeniu nawet małego zespołu pracowniczego, zadań odnośnie kadr i płac jest o wiele więcej – usługi w tym zakresie dotyczą nawet kilkudziesięciu odmiennych praktyk ważnych dla funkcjonowania każdej firmy…

Usługi w zakresie BHP

Usługi w zakresie BHP mogą również być bardzo rozległe – podobnie, jak w przypadku kadr i płac. Odnoszą się one zatem do szkoleń BHP obowiązkowych, do opracowywania strategii BHP w firmach, do prowadzenia dokumentacji BHP, do przedstawiania wniosków profilaktycznych  w celu likwidacji zagrożeń na stanowiskach pracy, czy do przeprowadzania ważnych audytów. Mowa np. o ocenie ryzyka zawodowego, czy też o doradztwie w zakresie zapewnienia pracownikom odpowiedniej odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej. Najlepsze firmy świadczące szerokie usługi BHP są gotowe brać współudział w reprezentowaniu zleceniodawcy przed Państwową Inspekcją Pracy, Państwową Inspekcją Sanitarną, oraz innymi podmiotami kontrolnymi.

Usługi w zakresie doradztwa HR

Oprócz usług zewnętrznych BHP – wiele z procedur jest obligatoryjnych i należy przy prowadzeniu firmy podejmować współpracę z BHP-owcami – a także tych płacowo-kadrowych – po raz kolejny warto podkreślić ich opłacalność: niższe koszty procesów pomocniczych w przedsiębiorstwie, terminowość, zadowolenie pracowników – należy również zainteresować się nowoczesnym doradztwem HR. Może ono dotyczyć procesów rekrutacyjnych oraz selekcyjnych, pomocy w przygotowywaniu kadry do nacjonalizacji czy „elektronizacji” firmy (wdrażanie systemów ERP i CRM), budowania metod skutecznego wdrażania pracownika na stanowisko pracy, tworzenia sprawiedliwych systemów wynagrodzeń, czy ustalania działań mających dążyć do realizacji idei work-life balance w przedsiębiorstwie.

Nowoczesne małe, średnie, czy duże firmy zawsze zatem szczególną uwagę zwracają na kwestie kadrowo-płacowe, HR-owe, czy też te dotyczące BHP. Pomoc w ich realizacji uzyskują zaś od takich firm, jak KM PERSONA Elżbiety Koładczyk. Prowadzi ona nawet szkolenia miękkie dla pracowników, czy też mediacje. Skorzystać mogą z nich zaś wszystkie rodzaje podmiotów gospodarczych. Przy każdej usłudze przede wszystkim uwzględnia się specyfikę i potrzeby danej firmy. 

Opracowanie:
Marianów, al. Cisowa 54
tel. 534 550 311
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz