Materiał Partnera

Zanim rozpoczniemy budowę – wykonanie pomiarów geodezyjnych

Zanim rozpoczniemy budowę – wykonanie pomiarów geodezyjnych

Pomiary geodezyjne powinny być pierwszym etapem prac budowlanych. Ich wykonanie zlecić należy natychmiast po zakupie działki i po wstępnym spotkaniu z architektem. To właśnie informacje zawarte na mapach geodezyjnych stanowią podstawę do tworzenia szczegółowych projektów zagospodarowania przestrzeni, a także samego uzyskania pozwolenia na budowę. Geodeta uczestniczy również w późniejszych etapach prac.

Istotny element dokumentacji

Mapy geodezyjne stanowią część dokumentacji koniecznej do uzyskania pozwolenia na budowę. Istnieją ich dwa rodzaje: mapy zasadnicze, uzyskiwane w Urzędzie Kartografii i Geodezji, oraz mapy do celów projektowych, których wykonaniem zajmuje się geodeta.

Te ostatnie stanowią załącznik to projektu architektoniczno-budowlanego. Mapy sytuacyjno-wysokościowe są niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę. W późniejszych etapach mapy projektowe wykorzystywane są podczas projektowania przyłączy do budynku, a przed tym jeszcze – do stworzenia projektu zagospodarowania działki. Z tego też powodu pomiary geodezyjne powinny być konsultowane z architektem, który będzie korzystał z ich wyników.

Profesjonalne usługi geodezyjno-kartograficzne, do których należą między innymi wytyczenia budynków czy podziały działek, prowadzi firma Rafgeo.

Zakres pracy geodety

Pierwszym obowiązkiem geodety pracującego na danej działce jest wyznaczenie punktów granicznych. Spotkanie z geodetą powinno poprzedzać spotkanie z architektem – dzięki temu poznamy szczegóły, jakie geodeta musi umieścić na mapach projektowych, a które będą dla projektanta niezbędne. Pamiętać musimy, że mapa taka uwzględnia również działki sąsiadujące. Na podstawie zebranych przez geodetę informacji powstaje projekt zagospodarowania przestrzeni – w nim ujęte zostają nie tylko lokalizacja samego budynku, ale także trasy przyłączy, wejść i wjazdów, miejsce składowania odpadków, gdzie znajdować będzie się ogrodzenie. W projekcie zawarte są informacje o zmianach w ukształtowaniu terenu i planie organizacji terenów wokół budynków.

Do wytyczenia obiektów budowlanych może on przystąpić po uzyskaniu zgody na budowę. Na tym etapie geodeta wyznacza, gdzie na działce powinien być usytuowany budynek. Będzie to stanowiło instrukcję dla wykonawców projektu.

Usytuowanie budynku na działce to także informacja ważna dla geologa, z którym również powinniśmy się skonsultować na etapie projektowania. Znajomość planu zagospodarowania działki będzie przydatna podczas wykonywania pomiarów geotechnicznych.

Opracowanie:
Chojnice, Młodzieżowa 7 a lok. 18
tel. 665 706 014
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz