Materiał Partnera

Zalety współpracy z firmą zarządzającą nieruchomościami

Zalety współpracy z firmą zarządzającą nieruchomościami

Obsługa nieruchomości to szereg procesów, które wymagają nie tylko poświęcenia czasu, ale także odpowiednich umiejętności oraz doświadczenia. Współpraca z firmą zarządzającą nieruchomościami pozwala zmniejszyć koszty funkcjonowania danego obiektu. Może także znacząco podnieść standard obsługi jego mieszkańców lub przedsiębiorców, którzy wynajmują w nim lokale usługowe. Przyjrzymy się dzisiaj nieco bliżej korzyściom płynącym ze współpracy z firmą zarządzającą nieruchomościami.

Jaka jest rola zarządcy nieruchomości?

Firma zarządzającą nieruchomością to jednostka, do której mogą zwracać się wszyscy mieszkańcy lub najemcy lokali w danym budynku, w sprawach związanych z zarządzaną nieruchomością. Od sprawności działania zarządcy zależy:

  • Kontakt z właścicielami i najemcami
  • Organizacja napraw i remontów
  • Planowanie inwestycji

Aktualnie firma zarządzająca nie ogranicza się jedynie do roli administratora, ale na zasadach partnerskich współpracuje z mieszkańcami i najemcami, prowadząc do zrównoważonego rozwoju danej nieruchomości.

Jak zarządca nieruchomości wspomaga mieszkańców?

Zarządca nieruchomości współpracuje z właścicielami lokali w zakresie stworzenia i wdrożenia zasad funkcjonowania danej wspólnoty mieszkaniowej. Oprócz tego zarządca odpowiada za rozliczanie mediów, weryfikację stanu technicznego nieruchomości oraz podejmowanie decyzji dotyczących wyboru dostawców i wykonawców usług na terenie wspólnoty.

Często zdarza się, że firma zarządzająca rozpoczyna swoją pracę już na etapie projektu nieruchomości. To sprawia, że zarządca ma realny wpływ na planowanie inwestycji. Pozwala mu to wskazywać błędy lub alternatywne rozwiązania, które pozwolą w przyszłości uniknąć nieporozumień pomiędzy deweloperem a nabywcami nieruchomości.

Na czym polega zarządzanie nieruchomością?

Administracyjna obsługa nieruchomości to dosyć szerokie zagadnienie. Zakres kompetencji nieustannie poszerza się, co powoduje, że zarządca sprawuje opiekę nad całą nieruchomością. Do głównych zadań administracyjnych zarządcy możemy zaliczyć nadzór techniczny oraz sprawne usuwanie usterek w obrębie nieruchomości. Bardzo ważnym zadaniem jest kontrola firm zewnętrznych podczas wykonywania prac serwisowych lub remontowych w budynku. Zarządca nieruchomości ma obowiązek wdrożenia zaleceń pokontrolnych z zakresu prawa budowlanego. Do zadań zarządcy należy także nadzorowanie gospodarki finansowo-ekonomicznej nieruchomości oraz obsługa administracyjna mieszkańców.

Jak firma zarządzająca pomaga w generowaniu oszczędności?

Dla dewelopera samo zatrudnienie profesjonalnej firmy zarządzającej nieruchomością może generować oszczędność czasu i pieniędzy. Administrator przejmuje bowiem obowiązki związane z kompleksową administracją budynkiem. Ich samodzielna realizacja przez dewelopera lub mieszkańców byłaby dużo bardziej czasochłonna i wiązałaby się z wysokimi kosztami. Powierzenie tych zadań jednej firmie pozwala na optymalizację procesów i w konsekwencji obniżenie kosztów. To również ułatwia kontakt z mieszkańcami i sprawia, że ich problemy są rozwiązywane na bieżąco.

Zarządzanie nieruchomością warto powierzyć firmie, która posiada w tym zakresie doświadczenie. Biznes Park Pośrednictwo i zarządzanie nieruchomości z Ostrowa Wielkopolskiego działa na rynku od 2002 roku. Od 2004 roku świadczy kompleksowe usługi obejmujące zarządzanie nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych, budynkami z lokalami na wynajem, nieruchomościami deweloperskimi i komercyjnymi.

Opracowanie:
Ostrów Wielkopolski, Krotoszyńska 35
tel. 62 737 24 87
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz