Zalety i wykorzystanie pelletu jako źródła ogrzewania

Zalety i wykorzystanie pelletu jako źródła ogrzewania

W dobie kryzysu klimatycznego i prób redukcji emisji dwutlenku węgla do atmosfery coraz częściej poszukuje się paliw, które zastąpią powszechnie dziś stosowane paliwa kopalne. Paliwo takie powinno nie tylko mieć wartość energetyczną zbliżoną do stosowanych obecnie paliw, ale i pozostawiać tzw. zerowy ślad węglowy, czyli ograniczyć emisję CO2 danego źródła energii do niezbędnego minimum. Warunki takie spełnia pellet drzewny.

Cechy i zalety pelletu

Czym właściwie jest ten pellet drzewny i co sprawia, że coraz częściej wymienia się go jako doskonałe źródło energii cieplnej? Jest to niewielki granulat wykonany z pyłu drzewnego lub odpadów przemysłu drzewnego innego typu stosowany jako paliwo w piecach na pellet. Granulat o średnicy 6-8 mm i długości ok. 10 mm powstaje poprzez sprasowanie masy z wykorzystaniem gorącej pary wodnej. Pellet może być jednak nie tylko drzewny, gdyż do jego produkcji wykorzystuje się wiele roślin lub ich elementów, z których tworzy się biomasę. Wśród takich roślin odnajdziemy słonecznika i jego łuski, łuski prosa, owsa i innych zbóż, pestki owoców, ponadto do produkcji pelletu wykorzystuje się biomasę powstałą z roślin energetycznych (miskant, wierzba wiciowa, rdest sachaliński i in.).

Wartość energetyczna pelletu wynosi średnio 19,5 mJ/kg (średniej jakości węgla około 25 mJ), co jest wartością równorzędną do wartości spalanego w kotle drewna opałowego. Przy dobrej jakości urządzeniu grzewczym potrafi osiągnąć sprawność spalania do nawet 85%, co oznacza że jest bardzo wydajnym paliwem. Nie zostawia również zbyt wiele popiołów (kilka kg na tonę) i można używać je do nawożenia lub dodać do kompostownika. Ślad węglowy ze spalania pelletu wynosi 0, czyli do atmosfery dostaje się dokładnie tyle CO2, ile absorbowała dana roślina podczas całej swojej wegetacji. Do tego pellet gwarantuje znikomą niską emisję, czyli podczas spalania wydziela małą ilość substancji toksycznych (tlenki azotu, związki siarki i in.).

Jak działa piec na pellet?

By zainstalować we własnym domu ogrzewanie zasilane pelletem niezbędne jest kupno pieca na pellet. Ze względu na charakter paliwa nie może być to tradycyjny kocioł CO, ale zautomatyzowany kocioł przystosowany do spalania pelletów różnego typu. Kotły na pellet wykorzystywane są jednak nie tylko do ogrzewania domów jednorodzinnych, ale też pomieszczeń gospodarczych, budynków administracyjnych i użytkowych. Jak działa taki kocioł? Przede wszystkim kotły na pellet to urządzenia zautomatyzowane, ograniczające obsługę przez użytkownika do minimum. Duża grupa produktów wymaga w zasadzie zasypania zasobnika pelletem, kontroli stopnia jego napełnienia i usunięcia nagromadzonych popiołów. Kotły te samodzielnie kontrolują dozowanie ilości paliwa, jego rozpalenie, ilość niezbędnego do optymalnego procesu spalania powietrza, ponadto czyszczenie palnika, niektóre nawet mają system automatycznego czyszczenia wymiennika ciepła. Zasada działania kotła na pellet jest prosta: wolnostojący zasobnik na paliwo zasypuje się pelletem, na panelu sterującym ustawia się pożądane wartości pracy kotła, pellet przy pomocy podajnika ślimakowego trafia do komory spalania, gdzie poddany zostaje zapłonowi. Powstała w ten sposób energia cieplna poprzez wymiennik rozprowadzana jest do instalacji centralnego ogrzewania.

Dostępne dziś w sprzedaży kotły pelletowe najlepiej, jeśli są urządzeniami spełniającymi wytyczne Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. (ECODESIGN) dotyczące sezonowej efektywności grzewczej, emisji zanieczyszczeń oraz norm hałasu, a ponadto wymogi dla urządzeń klasy 5 normy PN-EN 303-5: 2012. Kotły takie postrzegane są jako najbardziej przyjazne środowisku w swojej grupie i jednocześnie jako najbardziej wydajne energetycznie. Na ich zakup można więc pozyskać dotację/dofinansowanie tak z krajowych funduszy ochrony środowiska, jak i z lokalnych programów regionalnych/gminnych. 

Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz