Materiał Partnera

Zakres obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego

Zakres obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego

Nadzór inwestorski i nadzór budowlany to dwa systemy kontroli inwestycji budowlanych. Pierwszy zajmuje się dopilnowaniem, by inwestycja powstała zgodnie z jej projektem, drugi zajmuje się zgodnością budowy z prawem budowlanym. Oba rodzaje są konieczne w przypadku dużych inwestycji, w przypadku tych małych, jak budowa domu jednorodzinnego, konieczne jest jedynie prowadzenie nadzoru budowlanego.

Kiedy jest potrzebny nadzór budowlany

Istnieje kilka sytuacji, w których wymagany jest nadzór budowlany. Możemy zlecić go firmie świadczącej takie usługi jak firma Projektowanie, kierowanie i nadzór robót budowlanych Henryka Curzydło.

Inspektor budowlany jest gwarancją, że postawiony budynek będzie spełniał wszelkie standardy bezpieczeństwa i jakości – to szczególnie ważne przy zakupie domu czy mieszkania od dewelopera, gdzie nie mamy kontroli nad przebiegiem budowy. Musi on odwiedzać budowę w kolejnych fazach jej trwania, a jeśli nastąpią nieprawidłowości, jest w stanie nie dopuścić budynku do użytku publicznego.

Nadzór budowlany prowadzony jest również przez władze państwowe i musimy zgłaszać mu zamiar rozpoczęcia budowy na siedem dni przed rozpoczęciem właściwych robót, a także zamiar rozpoczęcia użytkowania po zakończonej budowie oraz w sprawie postępowania legalizacyjnego – gdy budowa została przeprowadzona bez dopełnienia wszystkich formalności.

W imieniu inwestora

Do obowiązków inwestora należy dopilnowanie, by budowa była zgodna ze swoim projektem. Tu z pomocą przychodzi nadzór inwestorski. Inwestor nie ma obowiązku posiadania wiedzy z obszaru budownictwa i przepisów prawa budowlanego, niemniej musi ich przestrzegać w realizacji inwestycji. Dobrym rozwiązaniem będzie w takim przypadku korzystanie z usług doradztwa budowlanego i właśnie zlecenie nadzoru inwestycyjnego profesjonaliście. Inspektor taki będzie pełnił funkcję pośrednika i adwokata reprezentującego inwestora przed wykonawcą.

Nie może on jednak jednocześnie pełnić funkcji kierownika budowy – prowadziłoby to do konfliktu interesów. Nadzór inwestorski ma być bowiem opinią niezależną. Inwestor ma prawo ustanowić inspektora, ale może spotkać się to niekiedy z protestem firmy budowlanej – jednak gwarancja właściwego wykonania znacznie przeważa szalę na korzyść nadzoru.

Planowanie inwestycji

Firmy oferujące usługi nadzoru inwestorskiego, często prowadzą szerszą działalność związaną z procesem budowy. Oferują także kosztorysowanie i ekspertyzy robót już wykonanych, co dla niedoświadczonego inwestora będzie dużym wsparciem.

Opracowanie:
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz