Materiał Partnera

Zagęszczanie osadów – na czym polega?

Zagęszczanie osadów – na czym polega?

Oczyszczanie ścieków zawsze związane jest z powstawaniem osadów, które trzeba poddać odpowiedniej obróbce, aby później móc je zagospodarować. Usługi zagęszczania osadu wykonuje się najczęściej w oczyszczalniach komunalnych lub przemysłowych. Zagęszczanie osadów pozwala obniżyć koszty ich odwaniania. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zapraszamy do lektury naszego artykułu.

Czym jest zagęszczanie osadów?

Zagęszczanie osadów to jedna z metod ich obróbki. Polega ono na oddzielaniu fazy stałej od ciekłej, dzięki czemu zmniejsza się objętość osadów. Istnieją dwie metody zagęszczania osadów ściekowych – grawitacyjna i mechaniczna. Pierwsza z nich polega na rozdzielaniu fazy stałej od cieczy z wykorzystaniem siły grawitacji. Metoda mechaniczna bazuje natomiast na wykorzystaniu takich sił, jak ciśnienie czy siła odśrodkowa. Do zagęszczania osadów stosuje się zaawansowane technologicznie urządzenia. W zależności od potrzeb są to zagęszczacze sitowo-bębnowe, śrubowe, sitowo-taśmowe czy flotacyjne wirówki.

Wszelkie kwestie dotyczące sposobu postępowania z osadami, w tym ich zagęszczania, reguluje ustawa o odpadach z dnia 21 kwietnia 2001 roku. Na terenie całego kraju usługowym zagęszczaniem osadów zajmuje się firma Klimapol .

Jakie korzyści wynikają z zagęszczania osadów?

Osady powstają w różnego rodzaju oczyszczalniach ścieków – komunalnych, przemysłowych i bytowych. Na osad składają się składniki organiczne i mineralne, a także liczne mikroorganizmy. Wszystkie osady ściekowe z biegiem czasu ulegają procesom humifikacji i rozkładu, po czym stają się organiczną substancją. Zagęszczanie osadów pozwala na optymalizację kosztów eksploatacji oczyszczalni, zwiększając jest przepustowość i wydłużając godziny pracy, a także znacząco obniża zużycie energii. Korzystnie wpływa również na redukcję kosztów odwaniania oczyszczalni.

Opracowanie:
Dąbrowica 127c
tel. 81 742 62 05
Oceń artykuł (0)
0,0
Komentarze
Dodaj komentarz