Materiał Partnera

Zadania igłofiltrów i pomp igłofiltrowych przy odwodnianiu terenu.

Zadania igłofiltrów i pomp igłofiltrowych przy odwodnianiu terenu.

Różnego rodzaju prace odwodnieniowe są bardzo często niezbędne na placu budowy i mogą być realizowane z zastosowaniem różnych technologii. Wynika to z faktu, że napływająca na teren działań woda gruntowa, będzie w znacznym zakresie utrudniać realizację jakichkolwiek robót. Dlatego też w branży budowlanej bardzo szerokie zastosowanie ma prowadzenie prac odwodnieniowych z wykorzystaniem zestawów igłofiltrowych.

Czym są zestawy igłofiltrowe

Zestawy igłofiltrowe to technologia, która wykorzystywana jest głównie w przypadku konieczności obniżenia poziomu wody gruntowej, w sytuacji kiedy prace budowlane mają być przeprowadzane na terenie podmokłym. Znajdują one zastosowanie między innymi na różnego rodzaju placach budowy dróg, autostrad, mostów lub rurociągów, itp. Odwadnianie gruntu i obniżenie poziomu wody gruntowej obejmuje również systemy odpompowywania i zatłaczania, pozwalające kontrolować poziom wód w zależności od potrzeb. Warto przy tym pamiętać, że w większości przypadków zestaw igłofiltrowy powinien pracować przez cały okres prowadzenia robót ziemnych w terenie podmokłym, bowiem wody gruntowe będą stale wypływać ku górze, co utrudniałoby, a wręcz uniemożliwiało, prowadzenie jakichkolwiek prac.        

W skład kompletnego zestawu igłofiltrów wchodzą przede wszystkim:

  • igłofiltry - rury PCV odsysające wodę, z dodatkową głowicą zakończoną siatkowym filtrem,
  • kolektory ssawne – rury zbiorcze o dużej średnicy, do których podłączane są igłofiltry znajdujące się w ziemi,
  • rury wpłukujące – niezbędny element montażowy za pośrednictwem, którego możliwe będzie wprowadzenie igłofiltrów do gruntu na odpowiednią głębokość,
  • pompy do igłofiltrów - odpowiedzialne za wytworzenie podciśnienia i zasysanie wody pojawiającej się w igłofiltrach.

Pompa to podstawa

Prace odwodnieniowe wymagają zastosowania odpowiednich pomp. Tak też jest w przypadku igłofiltrów, gdzie niezbędnym elementem systemu jest agregat pompowy, który wytwarzając podciśnienie pozwala na ewakuację powietrza i wody z systemu, a co za tym idzie obniżenie poziomu wody w gruncie. Należy przy tym pamiętać, że co prawda na rynku istnieje wiele pomp, które nadają się do ogólnego odwadniania, niemniej jednak nie sprawdzą się one w przypadku igłofiltrów, gdyż oprócz pompowania wody krytycznie ważną cechą jest możliwość ewakuacji powietrza. Wynika to z faktu, iż przez igłofiltry zasysany jest nie tylko płyn, ale także stosunkowo wiele powietrza. Dlatego też często stosowanym rozwiązaniem są wirnikowe pompy odśrodkowe, które posiadają zwykle wspomaganie próżniowe w postaci dodatkowej pompy podciśnieniowej. Niemniej jednak doskonałym wyborem są również pompy tłokowe samozasysające. Mogą one pompować mieszaninę wody i powietrza w każdej proporcji, bez konieczności osobnego wspomagania zasysania. Tego typu urządzenie wytwarza próżnię w kolektorze i zaczyna poprzez igłofiltry obniżać poziom wody w gruncie. Wybierając agregat pompowy, należy pamiętać by był on precyzyjnie dopasowany do ilości igłofiltrów, ich średnicy i wymaganego ciśnienia. W przeciwnym przypadku, odwadnianie nie będzie wystarczająco efektywne. Na szczęście producenci urządzeń pompowych, tacy jak Bba Pumps Pl Sp. z. o.o., oferują pompy o różnej charakterystyce, skutecznie radzące sobie z różnym poziomem zanieczyszczeń w pompowanym medium.

Zestawy igłofiltrowe to nowoczesna technologia o wszechstronnym zastosowaniu. Dzięki temu stanowią bardzo popularne rozwiązanie, szczególnie w przypadkach, gdy nie sprawdzają się tradycyjne pompy zatapialne.

Opracowanie:
Piaseczno, Żeromskiego 39A
tel. 227 138 611
Oceń artykuł (2)
1.0
Komentarze
Dodaj komentarz