Materiał Partnera

Zadania biura rachunkowego

Zadania biura rachunkowego

Każdy przedsiębiorca jest zobowiązany do prowadzenia rachunkowości. Poza tym jest zobligowany do odprowadzania podatków do Urzędu Skarbowego oraz składem do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Procedury oraz przepisy fiskalne są niekiedy bardzo skomplikowanie, przez co przedsiębiorca nie potrafi wykonać wszystkich rozliczeń samodzielnie. Wtedy z pomocą przychodzi biuro rachunkowe, w którym profesjonalni księgowi rozliczą wszelkie płatności oraz udzielą porady lub sami poprowadzą całą księgowość.

Obowiązek rachunkowy przedsiębiorcy

Przedsiębiorcy są zobowiązani do prowadzenia rachunkowości, która obejmuje szereg zadań często skomplikowanych i wymagających zaawansowanej wiedzy. Każdy, kto prowadzi działalność jest zobligowany do płacenia podatków, rozliczenia składek ubezpieczeniowych, prowadzenia bilansu i sporządzania sprawozdań finansowych. Ze względu na skomplikowanie niektórych rozliczeń, ale też brak wystarczającej ilości czasu wielu przedsiębiorców decyduje się na usługi księgowe i biur rachunkowych. Powierzenie zadań specjalistom pozwala zaoszczędzić czas oraz środki finansowe. Co więcej przedsiębiorca ma pewność, że nie popełni błędu, który w przyszłości może przełożyć się na wysokie kary pieniężne.

Nieoceniona pomoc biura rachunkowego

Zadaniem pracowników biura rachunkowego jest wsparcie przedsiębiorcy w prowadzeniu dokładnej i często skomplikowanej dokumentacji. Odpowiadają również za terminowe składanie deklaracji, płacenie należności na rzecz współpracujących z przedsiębiorstwem podmiotów, w tym też instytucji państwowych a nawet rozliczają wypłaty pracowników. Można wtedy mówić o pełnej obsłudze księgowej, prowadzeniem działań związanych z kadrami i płacami w przedsiębiorstwie. Biuro rachunkowego wspiera też swoich klientów posiadaną wiedzą z zakresu finansów, na bieżąco śledzi zmieniające się przepisy istotne dla funkcjonowania firmy. Osoby z biur rachunkowych często prowadzą też księgi rachunkowe firmy oraz są odpowiedzialni za panujący w nich porządek. Księgowi prowadzą ponadto ewidencję zdarzeń gospodarczych, weryfikują dowody księgowe pod względem ich prawidłowości oraz zajmują się archiwizacją dokumentów. Zlecenie tych wszystkich zadań przez przedsiębiorcę specjalistom daje pewność, że wszystkie działania księgowe firmy będą wykonane prawidłowo, a wypłaty zostaną terminowe przekazane na konta pracowników.

Opracowanie:
Kołobrzeg, Sienkiewicza 19
tel. 94 353 00 33
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz