Materiał Partnera

Zabezpieczenie medyczne – jeden z podstawowych warunków organizacji imprez masowych

Zabezpieczenie medyczne – jeden z podstawowych warunków organizacji imprez masowych

Impreza masowa to wydarzenie, które z jednej strony kojarzone jest z dobrą zabawą, ciekawymi wydarzeniami lub koncertami, a z drugiej strony stanowi przedsięwzięcie niezwykle skomplikowane od strony organizacyjnej, logistycznej i proceduralnej. Warto przy tym pamiętać, że jednym z podstawowych obowiązków ciążących na organizatorze tego typu wydarzeń jest odpowiednie zabezpieczenie imprezy od strony medycznej. Jak zatem organizatorzy imprez masowych powinni zadbać o zdrowie i życie ich uczestników?

Impreza masowa – co mówią przepisy

Pojęcie imprez masowych jest dość pojemne i obejmuje różnego rodzaju wydarzenia, takie jak pikniki, eventy, koncerty, itp., czyli imprezy o charakterze artystycznym, rozrywkowym lub sportowym. Przedsięwzięcie tego typu mogą mieć miejsce, zarówno w obiektach
o charakterze zamkniętym (halach, budynkach, itp.), bądź też pod gołym niebem, na łonie natury. W związku z tym przepisy określają, że impreza masowa, wymagająca zabezpieczenia medycznego, dotyczy przedsięwzięcia, gdy orientacyjna liczba uczestników wynosi nie mniej niż:

 • 1000 osób – dla imprez odbywających się na świeżym powietrzu,
 • 500 osób – dla imprez o charakterze artystyczno-rozrywkowym odbywających się
  w obiekcie zamkniętym,
 • 300 osób – gdy mamy do czynienia z wydarzeniem sportowym mającym miejsce
  w obiekcie zamkniętym.

Przedsięwzięcie tego typu wymaga od organizatora spełnienia szeregu wymogów, z których wymienić należy przede wszystkim:

 • zapewnienie bezpieczeństwa osobom uczestniczącym w imprezie,
 • ochronę ładu i porządku na terenie imprezy,
 • zabezpieczenie imprezy masowej od strony medycznej,
 • dokładne sprawdzenie stanu technicznego obiektów, na terenie których ma być realizowane wydarzenie.

Zdrowie i życie uczestników w rękach specjalistów

Dbałość o bezpieczeństwo, zdrowie i życie uczestników to niezaprzeczalnie jeden
z najważniejszych obowiązków organizatora imprezy masowej.
Dlatego też, aby móc zrealizować zaplanowane wydarzenie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, musi on nie później niż na 30 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy zwrócić się do właściwego miejscowo dysponenta zespołów ratownictwa medycznego z wnioskiem o wydanie opinii dotyczącej wymaganej wielkości sił i środków niezbędnych w celu zabezpieczenia wydarzenia, a także z informacją o zastrzeżeniach co do stanu technicznego obiektu oraz
o przewidywanych zagrożeniach. Zabezpieczeniem imprez masowych zajmują się zazwyczaj firmy specjalizujące się w ratownictwie medycznym, takie jak M&k med Krzysztof Mizera, które posiadają niezbędne w tym zakresie umiejętności oraz odpowiednie zaplecze, a także zatrudniają wykwalifikowanych pracowników i dysponują specjalistycznym sprzętem. Zabezpieczenie pod względem medycznym tego typu wydarzeń, w miejscu i czasie ich trwania, wymaga obecności:

 • zespołów wyjazdowych – zapewniających transport poszkodowanych do placówek medycznych. W zależności od zapotrzebowania może być to zespół bez lekarza, tzw. zespół „P” ratowniczy – najczęściej dwie osoby z wykształceniem średnim medycznym, przy czym jedna powinna mieć uprawnienia do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych, lub zespół „S” specjalistyczny - w skład którego dodatkowo wchodzi lekarz,
 • patroli ratowniczych - co najmniej dwie osoby uprawnione do udzielenia pierwszej pomocy lub kwalifikowanej pierwszej pomocy. Partol powinien być wyposażony
  w torbę ratowniczą lub medyczne plecaki typu R1 oraz system łączności umożliwiający kontakt z pozostałymi jednostkami lub osobami zaangażowanymi
  w bezpieczeństwo imprezy masowej,
 • punktów pomocy medycznej – które powinny być zlokalizowane w miejscu odbywania imprezy i odpowiednio oznaczone oraz wyposażone w niezbędny sprzęt medyczny służący do ratowania życia. Punkty tego typu obsługiwane są przez co najmniej przez dwie osoby – lekarza, ratownika medycznego lub pielęgniarkę.
Imprezy masowe to specyficzne wydarzenia, w których zazwyczaj udział bierze ogromna liczba osób, co może wiązać się powstawaniem różnego rodzaju zdarzeń stwarzających niebezpieczeństwo dla ludzi w nich uczestniczących. Dlatego też tak ważne jest odpowiednie przygotowanie i realizacja planu zabezpieczenia imprezy masowej, umożliwiającego szybką pomoc oraz minimalizującego ryzyko pojawienia się zagrożeń dla zdrowia oraz życia uczestników.
Opracowanie:
Poznań, Jackowskiego 13 lok. 3
tel. 697 768 002
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz