Artykuł sponsorowany

Zabezpieczenie imprez masowych

Zabezpieczenie imprez masowych

Impreza masowa to rozrywka dla jej uczestników, a dla służb zabezpieczających czas wytężonej pracy. Każde wydarzenie artystyczne czy impreza sportowa, która gromadzi więcej niż 1000 osób zgodnie z polskim prawem powinna być zabezpieczona przez wykwalifikowane służby jak policja, straż pożarna oraz służby medyczne. Mają one za zadanie czuwać nad prawidłowym przebiegiem wydarzenia, ale też nad bezpieczeństwem i zdrowiem ich uczestników.

Kto zabezpiecza imprezy masowe?

Zgodnie z Ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych, obowiązek zabezpieczenia odbywającej się imprezy spoczywa na jego organizatorze. Należą do nich takie podmioty jak

wójt, burmistrz, prezydent miasta, wojewoda, Policja, Państwowa Straż Pożarna i inne jednostki organizacyjne ochrony przeciwpożarowej, służbach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny na obszarach kolejowych, służbie zdrowia, a w razie potrzeby także innych właściwych służbach i organach. Ich działania muszą obejmować:

  • zapewnienie bezpieczeństwa osobom uczestniczącym w imprezie;

  • ochronę porządku publicznego;

  • zabezpieczenie pod względem medycznym;

  • zapewnienie odpowiedniego stanu technicznego obiektów budowlanych wraz ze służącymi tym obiektom instalacjami i urządzeniami technicznymi, w szczególności przeciwpożarowymi i sanitarnymi.Na czym polega zabezpieczenie medyczne?

Zasady zabezpieczenia obsługi medycznej podczas imprezy masowej reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej. Zgodnie z tym dokumentem podczas imprezy masowej na miejscu muszą być dostępne:

  • zespoły wyjazdowe, które dysponują ambulansem,

  • patrole ratownicze;

  • punkty pomocy medycznej.

Wszystkie te zespoły czuwają nad tym, aby w przypadku zaistnienia niebezpieczeństwa zdrowia i życia uczestnika byli w stanie udzielić mu niezbędnej pomocy medycznej. Na miejscu muszą być wykwalifikowani ratownicy medyczni oraz lekarz, który wykorzystując sprzęt medyczny udzieli w ambulansie podstawowej pomocy medycznej. Jeśli ta będzie niewystarczająca obsługa może przewieźć pacjenta do wyspecjalizowanej placówki medycznej, która udzieli mu dodatkowej pomocy ratującej zdrowie i życie.

Obsługa medyczna podczas imprez masowych prowadzona jest często przez wyspecjalizowane firmy. Są one zatrudniane na czas trwania imprezy. W skład obsługi wchodzą wykwalifikowani pracownicy służb medycznych, którzy w kryzysowych sytuacjach szybko i sprawnie przeprowadzą akcje ratującą życie lub udzielą podstawowej pomocy medycznej

Opracowanie:
Karsibór 33 lok. 1
tel. 669 390 908
Oceń artykuł (1)
5.0
Komentarze
Dodaj komentarz