Materiał Partnera

Zaawansowane systemy bezpieczeństwa

Zaawansowane systemy bezpieczeństwa

Technologiczny rozwój świata, zastępowanie ludzi i poszczególnych działań poprzez rozwiązania informatyczne, pociąga za sobą wiele nowych, nieznanych wcześniej możliwości, a także wiele nowych zagrożeń. Nowoczesne rozwiązania oparte na algorytmach sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego, przetwarzania ogromnych ilości danych, czy internetu rzeczy dają niespotykane dotąd możliwości rozwoju technologii, przemysłu, nauki, czy medycyny. Jednak częściowe wyeliminowanie człowieka, jako kontrolera i nadzorcy powoduje, że nowe systemy muszą być niezwykle odporne na błędy oraz na nieuprawnioną ingerencję z zewnątrz. Nowe rozwiązania dają ogromne możliwości automatyzacji wielu nawet bardzo skomplikowanych czynności, podejmowania błyskawicznych decyzji na podstawie analizy wielkich zbiorów danych. Ale jednocześnie systemy informatyczne, łącza technologiczne i komputerowe oraz algorytmy są narażone na niebezpieczeństwa związane z atakami mającymi na celu przejęcie lub zmianę danych, wprowadzenie zmian do algorytmów lub po prostu wyłączenie całych systemów. W przypadku systemów wspomagających na przykład medycynę, sterowanie ruchem lotniczym, sterownia systemem energetycznym lub zakładem przemysłowym, błędy mogą doprowadzić do ogromnych zniszczeń materialnych, a nawet do śmierci wielu ludzi.

Skomplikowane rozwiązania, nieoceniona wiedza

Dawniej błędy w działaniu oprogramowania miały ograniczone skutki. Przestawała działać jakaś gra lub źle formatowała się strona dokumentu. Dziś błędy w oprogramowaniu są przyczyną katastrof samolotów. Dawniej, żeby zniszczyć kraj potrzeba było wielkiej armii i potężnych bomb. Dzisiaj wystarczy niewielka grupa hakerów, którzy za pomocą włamań do ważnych systemów informatycznych wyłączą lub zniszczą infrastrukturę danego kraju. Brak prądu, wody i łączności spowoduje, że można „podbić” kraj bez wojska i bombardowań. Z tego względu ochrona systemów informatycznych jest równie ważna, jak ochrona własnych granic. Dotyczy to nie tylko całych krajów, ale również pojedynczych systemów, firm czy instytucji. Nowoczesne, coraz bardziej złożone systemy informatyczne mogą dawać ogromną przewagę konkurencyjną, ale źle chronione mogą łatwo pogrążyć każdą firmę czy branżę. Stąd oczywiste, że nowoczesne systemy wymagają specjalnych zabezpieczeń. Ochrona danych, zabezpieczenie systemów przed włamaniem osób trzecich i działaniem złośliwego oprogramowania jest niezwykle ważne w każdej branży i w każdym tworzonym zadaniu technologicznym. Skomplikowane rozwiązania, wymagają niewykłej wiedzy, która umożliwi ich właściwe zabezpieczenie.

Taką wiedzę posiadają eksperci z firmy AdvaCom, tworzącej rozwiązania dotyczące bezpieczeństwa systemów IT, działającej na rynku informatycznym od ponad 30 lat. W budowanych systemach firma kładzie szczególny nacisk na bezpieczeństwo danych i informacji gromadzonych przez klientów oraz na ochronę systemów przed niepowołanym dostępem. W tym pierwszym przypadku wykorzystuje macierze dyskowe, systemy archiwizacji danych, czy zapasowe centra danych. W tym drugim buduje systemy wyposażone w „ściany ogniowe”, systemy autoryzacji i autentykacji użytkowników, oprogramowanie do analizy ruchu sieciowego i wykrywania pojawiających się zagrożeń jeszcze przed ich uaktywnieniem. Budowa systemów zabezpieczeń rozwiązań IT, wymaga odpowiedniego wykształcenia, stałego uzupełniania wiedzy oraz ogromnego doświadczenia w swojej dziedzinie. Tylko współpraca z firmą mającą wszystkie te cechy pozwoli zminimalizować ryzyko związane z bezpieczeństwem nowoczesnych systemów informatycznych.

Opracowanie:
Poznań, Zawady 33
tel. 61 871 81 00
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz