Materiał Partnera

Zaangażowanie społeczne MetLife – siła w partnerstwie!

Zaangażowanie społeczne MetLife – siła w partnerstwie!

MetLife jest instytucją, której szczególnie bliska jest idea społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Świadczy o tym zaangażowanie firmy i pracowników i agentów MetLife w różnorodne inicjatywy społeczne i charytatywne, docenione w raporcie pt. „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”, przygotowanym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Tydzień aktywności społecznej MetLife – szansa na wsparcie, integrację i wymianę pozytywnych doświadczeń

Fundacja MetLife rozpoczęła działalność w 1976 roku. Aktualnie jej działania skupiają się na  wspieraniu społeczności lokalnych we współpracy z fundacjami i organizacjami charytatywnymi. Jedną z inicjatyw finansowanych ze środków Fundacji MetLife jest „Tydzień aktywności społecznej”.

Jest on organizowany we współpracy z Fundacją Habitat for Humanity i Stowarzyszeniem Olimpiady Specjalne. Podczas tego wyjątkowego tygodnia pracownicy MetLife angażują się w budowanie relacji z podopiecznymi fundacji oraz świadczą im realną pomoc. Podczas Tygodnia odbywa się Dzień Młodego Sportowca Olimpiad Specjalnych, skierowany do dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Sport daje im ogromne pole do integracji, rozwoju, współzawodnictwa oraz stwarza poczucie przynależności. W ramach współpracy z z Fundacją Habitat for Humanity wolontariusze  MetLife pomogli między innymi w pracach wykończeniowych w ośrodku w Legionowie dla osób wychodzących z uzależnień, po przebytej terapii. Pracownicy zaangażowali się także w prace związane z  adaptacją strychu na mieszkania dla podopiecznych Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Aninie, aby ułatwić wychowankom start w dorosłość.

Inne działania prospołeczne MetLife skierowane są do dzieci, w tym do podopiecznych Powiślańskiej Fundacji Społecznej i Stowarzyszenia S.O.S Wioski Dziecięce.

MetLife – Inne projekty odpowiedzialności społecznej          

Kolejną z inicjatyw zrealizowanych w Polsce ze środków Fundacji MetLife był program wspierający osoby starsze we współpracy z Fundacją ZACZYN, Stowarzyszeniem mali Bracia Ubogich i Fundacją Porozumienie Bez Barier.  MetLife pomógł, między innymi, w realizacji projektu „Kącik Babci i Dziadka” Fundacji Porozumienie Bez Barier, które powstają w Domach Pomocy Społecznej w różnych miastach Polski. Dzięki wsparciu Fundacji MetLife powstały cztery takie kąciki: w Słupsku, Częstochowie, Lublinie i Radomiu. Działania na rzecz osób starszych miały przede wszystkim na celu zapobieganie wykluczeniu społecznemu seniorów.

MetLife LifeChanger – program rozwoju szans i przedsiębiorczości dla młodzieży

MetLife realizuje ten program we współpracy z Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Fundacja organizuje, między innymi, lekcje w szkołach z udziałem wolontariuszy MetLife, którzy dzielą się z uczniami swoją wiedzą i doświadczeniem biznesowym. Program przygotowuje młodzież do wejścia na rynek pracy, uczy przedsiębiorczości i poruszania się w szeroko rozumianym świecie finansów. Dzięki tej inicjatywie młodzież dostaje możliwość praktycznego sprawdzania swojej wiedzy, może rozwijać umiejętności krytycznego myślenia, a także świadomie kierować swoją ścieżką edukacyjną i przyszłą karierą zawodową.

Oceń artykuł (2)
5.0
Komentarze
Dodaj komentarz