Materiał Partnera

Zaangażowanie i pełen profesjonalizm sukcesem współpracy z klientem!

Zaangażowanie i pełen profesjonalizm sukcesem współpracy z klientem!

Firma BASIS prowadzona przez Panią Beatę Szynkaruk - prawnika i mediatora, zajmuje się poradnictwem prawnym, mediacjami oraz szkoleniami dostosowanymi do potrzeb klienta. Od początku swojego istnienia jest rozwijana w oparciu o wyrozumiałość, pasję i profesjonalizm. Oferowane usługi stanowią prawdziwe wsparcie w życiu codziennym, które kierowane jest pasją osobistą.

Początkowo kontakt z Panią Beatą Szynkaruk był możliwy poprzez instytucje tj. Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Powiatowe Centrum Rodziny, Fundację SYNAPSIS, czy AMP ACTIVE Fundację wspierającą rozwój osób niepełnosprawnych. Jednak w związku z dużym zainteresowaniem kontaktem bezpośrednim, od 2015 roku Beata Szynkaruk prowadzi wsparcie w ramach własnej działalności BASIS przy ul. Ogrodowej 37 lok. 44 w Warszawie. W codziennej pracy zajmuje się zarówno szkoleniami, poradnictwem prawnym, jak i mediacjami, z których warto skorzystać, kiedy trudno o konstruktywną rozmowę, kiedy pozostajemy z kimś w konflikcie. Często takie sytuacje prowadzą do postępowania sądowego, które może okazać się drogie i długotrwałe. Mediacje to alternatywne rozwiązanie, którego głównym celem jest wypracowanie satysfakcjonującego porozumienia dla wszystkich uczestników konfliktu, oszczędzając zarówno czas jak i zdrowie psychiczne. Oczywiście należy pamiętać, że udział w mediacji jest dobrowolny, a rolą mediatora nie jest reprezentowanie interesu żadnej ze stron.

W obecnym systemie prawnym do dniem 1 stycznia 2016 roku obowiązuje ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów (Dz. U. z 2015 r. poz. 1595), której celem jest zachęcenie stron do polubownego rozwiązania sporu przed skierowaniem sprawy do sądu lub w toku postępowania sądowego. W związku z tym sąd ma obowiązek dążyć do ugodowego załatwienia sprawy i namawiać strony na każdym etapie postępowania do podjęcia mediacji, które mogą się odbyć przez wyznaczenie mediatora w osobie Pani Beaty Szynkaruk wpisanej na listę stałych mediatorów Sądu Okręgowego w Warszawie, bądź zgłaszając się samodzielnie.

Mediacje są optymalnym rozwiązaniem w bardzo wielu sprawach tj. konflikt partnerski, separacja, rozwód, sposób wykonywania władzy rodzicielskiej, kontakty z dziećmi, alimenty, podziału majątku, dział spadku czy w przypadku sporu z pracodawcą.

Nawet jeśli w ramach mediacji nie uda się wypracować satysfakcjonującego porozumienia dla wszystkich ze stron, można skorzystać z poradnictwa prawnego, aby postępowanie sądowe stał się bardziej przejrzyste, co niewątpliwie może wpłynąć na jego finalne zakończenie.

Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz