Artykuł sponsorowany

Z jakich przyczyn można ograniczyć władzę rodzicielską? Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Korski

Z jakich przyczyn można ograniczyć władzę rodzicielską? Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Korski

Władza rodzicielska to zbiór praw i obowiązków, który spoczywa na każdym z rodziców w równym stopniu. Powinni oni tak samo starać się, by zapewnić swojemu dziecku zdrowy rozwój psychofizyczny i stabilny byt. Niestety nie zawsze tak się dzieje, co daje jednej ze stron podstawę do ograniczenia władzy rodzicielskiej matce/ojcu. Można to zrobić z pomocą np. Kancelarii Radcy Prawnego Tomasz Korski, ale trzeba mieć ku temu odpowiednie przesłanki. Jakie?

Jakich zmian można dokonać w zakresie władzy rodzicielskiej?

Władza rodzicielska powstaje na mocy prawa z chwilą, gdy dziecka przyjdzie na świat. Przysługuje obojgu rodzicom w stopniu niezmienionym, aż do czasu, gdy małoletni ukończy 18 lat. Do zmian w zakresie władzy rodzicielskiej może dojść na wniosek jednego z rodziców, prokuratora, dziadków lub każdej innej osoby, która zauważy, że potrzeby dziecka nie są zaspokajane przez rodzica/rodziców w odpowiedni sposób. W takiej sytuacji można wnioskować o:

  • ograniczenie władzy rodzicielskiej,

  • zawieszenie władzy rodzicielskiej,

  • pozbawienie władzy rodzicielskiej.

Pozbawienie władzy rodzicielskiej oznacza całkowitą utratę praw do decydowania o dziecku, natomiast ograniczenie władzy rodzicielskiej może mieć różną formę, w zależności od konkretnego przypadku. Mowa tu np. o określeniu czasu, kiedy rodzic może widywać się z dzieckiem, określeniu miejsca zamieszkania dziecka oraz uregulowaniu kwestii dotyczących spraw formalnych np. możliwość odbioru dziecka ze szkoły/przedszkola.

Jakie są najczęstsze powody ograniczenia władzy rodzicielskiej?

Zazwyczaj do ograniczenia władzy rodzicielskiej dochodzi na wniosek jednego z rodziców, kiedy to strony nie mogą porozumieć się w kwestiach dotyczących wychowania dziecka. Z taką sytuacją bardzo często sądy mają do czynienia w czasie rozpraw rozwodowych. Ponadto władzę rodzicielską można ograniczyć, jeśli matka/ojciec zaniedbują dziecko np. poprze niepłacenie alimentów, nadużywanie alkoholu czy też brak realizacji przez małoletniego obowiązku szkolnego. W celu ograniczenia władzy rodzicielskiej matce/ojcu warto skontaktować się z radcą prawnym np. z Kancelarii Radcy Prawnego Tomasz Korski. Specjalista przeanalizuje sytuację małoletniego i przygotuje pismo do sądu. Na życzenie klienta prawnik będzie reprezentował powoda przed sądem, by jak najlepiej zabezpieczyć jego interesy. Współpraca z doświadczonym radcą prawnym pomoże uniknąć formalnych błędów w czasie postępowania i przyspieszy wydanie satysfakcjonującej decyzji.

Opracowanie:
Kielce, Sienkiewicza 76 lok. 318
tel. 506 739 423
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz