Materiał Partnera

Z jakich elementów składa się ocena ryzyka zawodowego?

Z jakich elementów składa się ocena ryzyka zawodowego?

Mianem ryzyka zawodowego określa się prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożeń, które związane są z wykonywaną pracą. Niebezpieczeństwa te rodzą straty oraz skutki dla zdrowia lub życia w formie chorób zawodowych bądź wypadków przy pełnieniu obowiązków służbowych. W związku z tym trzeba systematycznie przeprowadzać ocenę ryzyka zawodowego. Z jakich elementów się składa?

Charakterystyka oceny ryzyka zawodowego

Ocena ryzyka zawodowego pozwala zastosować środki, które ograniczają bądź też eliminują niepożądane zdarzenia występujące w miejscu pracy i przedstawiające zły wpływ na zdrowie pracowników. Zatrudnieni w danym zakładzie muszą mieć świadomość niebezpieczeństw związanych z pełnionym przez nich obowiązkami służbowymi – podkreśla specjalista zatrudniony w przedsiębiorstwie Renmak Centrum BHP z Wrocławia. Dlatego pracodawca zobowiązany jest do informowania pracowników o rezultatach oceny oraz zastosowanych narzędziach mających charakter zaradczy.

Jakie elementy uwzględnia proces oceny?

Proceder związany z oceną podzielić można na cztery zasadnicze etapy, a mianowicie powołanie zespołu, opis określonego stanowiska pracy, określenie zagrożeń, a także szacowanie ryzyka. Ocena ryzyka zawodowego musi być dokonana wyłącznie przez osoby dysponujące konkretną wiedzą i mające umiejętności, które pozwolą na skuteczne przeprowadzenie zadania. W składzie zespołu musi znaleźć się również pracownik, którego stanowisko poddane jest weryfikacji.

Bardzo ważną, a jednocześnie zasadniczą częścią procesu jest opis stanowiska pracy. Istotne znaczenie ma ustalenie obowiązków i sposobu ich wykonywania przez pracownika.

Po uzyskaniu stosownych informacji dotyczących stanowiska pracy przychodzi czas na identyfikację zagrożeń. Ten etap przeprowadzany jest na podstawie wywiadu z zatrudnionym, a także list kontrolnych zawierających możliwe zagrożenia. W tym przypadku uwzględnia się również pierwotnie pozyskane dane. Ważna jest między innymi zebrana dokumentacja.

Na końcu zespół dokonuje właściwej oceny ryzyka zawodowego. Jest to czas, żeby wykorzystać różne metody, przykładem jest technika wskazana w polskiej normie PN 18002. Szacowanie możliwości pojawienia się niepożądanych zdarzeń polega na nadaniu wartości elementom miary ryzyka. Uwzględnia się zatem możliwość wystąpienia sytuacji, a także wielkość skutków wywołanych przez zagrożenie. Ważny jest również stopień narażenia zatrudnionej osoby. Dzięki temu otrzymuje się obraz tego, jak znaczące jest sprecyzowanie niebezpieczeństwa na konkretnym stanowisku pracy.

Opracowanie:
Wrocław, Iławska 25
tel. 71 354 14 04
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz