Materiał Partnera

Z czego składa się sieć elektroenergetyczna?

Z czego składa się sieć elektroenergetyczna?

Sieć elektroenergetyczna stanowi podstawę do działania niemalże wszystkich gałęzi przemysłu, a także indywidualnych gospodarstw. Oczywiście z im większej ilości urządzeń elektrycznych i akumulatorowych korzystamy, tym większe jest zapotrzebowanie na sieć elektroenergetyczną. Jednak wielu z nas może zadawać pytanie, z czego składa się taka sieć lub z czego jest zbudowana?

Co charakteryzuje sieci elektroenergetyczne?

Zanim przejdzie się do opisywania elementów składowych sieci elektroenergetycznej, warto zaznaczyć, że infrastruktura w skali makro w odniesieniu do obszaru całego kraju określana jest przez Krajowy System Przemysłowy (KSP). Wartość sieci elektroenergetycznej w naszym kraju wynosi około 260 kV, a w przypadku linii wysokiego napięcia wartość ta jest równa 110 kV. Warto dodać, że w ramach Krajowego Systemu Przemysłowego klasyfikowane są także stacje elektroenergetyczne, uwzględniając ich indywidualne wartości, które wyrażane są w kV. Sieci elektroenergetyczne najprościej dzieli się dwuaspektowo. Wówczas wyróżniamy:

  • sieć przemysłową,
  • sieć dystrybucyjną.

Głównym zadaniem sieci elektroenergetycznej przemysłowej jest przesyłanie dużych ilości energii na znaczne odległości lub odbieranie energii od jednostek, które odpowiedzialne są za jej produkcję. Tymi mogą być między innymi elektrownie jądrowe. Bardzo ważnymi elementami sieci przemysłowej są bloki dużych elektrowni. Oprócz tego elektroenergetyczna sieć przemysłowa charakteryzuje się wielooczkową zamkniętą budową, jednak co to dokładnie oznacza? Mówiąc najprościej, chodzi o to, że każdy węzeł sieciowy musi mieć przynajmniej dwa niezależne od siebie źródła zasilania. Dalej sieć elektroenergetyczną przemysłową dzieli się ze względu na napięcie znamionowe. Wtedy mamy do czynienia z:

  • wysokim napięciem – w przypadku 110 kV,
  • średnim napięciem – w przypadku 6, 10, 15 i 20 kV,
  • niskim napięciem – w przypadku 400/230V.

Natomiast sieć dystrybucyjna złożona jest z sieci SN oraz NN, czyli odpowiednio sieci średniego napięcia oraz sieci niskiego napięcia. Ich budową zajmuje się m.in. firma Mr Instal Makowski z Łodzi. W dystrybucyjnych sieciach sieć wysokiego napięcia (WN) przeznaczona jest do dystrybucji energii elektrycznej, aczkolwiek funkcjonuje ona w strukturze, która zbliżona jest do sieci przemysłowej, czyli przeciwnie niż sieci SN i NN. To może wynikać między innymi z faktu, że potrzeba kilku źródeł zasilania. Linie wysokiego napięcia mogą występować w dwóch wariantach. Pierwszy to linie napowietrzne, a drugi to linie kablowe, które spotykamy coraz częściej. Często można je spotkać ukryte pod węzłami autostrad.

Warto dodać, że do sieci dystrybucyjnych przyłącza się między innymi elektrownie wiatrowe, których moc nie przekracza kilkunastu MV. W przypadku sieci średniego napięcia zasilanie ma miejsce tylko z jednego źródła stacji 110/SN. Z kolei odbiorca końcowy ma dostęp tylko do sieci niskiego napięcia, które moc to 400/230V, dlatego NN ma największe znaczenie dla przeciętnego odbiorcy, ponieważ to taka sieć jest wykorzystywana do zasilania urządzeń elektrycznych w domach, biurach i innych miejscach publicznych. Mimo że nie dostrzegamy powiązań między sieciami, to sieć NN jest silnie powiązana z siecią SN, która z kolei jest silnie sprzężona z siecią WN.

Opracowanie:
Łódź, Brukowa 24
tel. 601 161 359
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz