Materiał Partnera

Wzorcowanie, serwis i legalizacja wag

Wzorcowanie, serwis i legalizacja wag

Wagi używane są w wielu gałęziach przemysłu. Najczęściej mamy styczność z popularnymi wagami sklepowymi, na których ważymy produkty spożywcze. Okazuje się, że zastosowanie wag jest dużo szersze. Wagi przemysłowe, samochodowe, medyczne, laboratoryjne czy wreszcie domowe to urządzenia, które muszą odznaczać się najwyższą precyzją działania. Dlatego w dzisiejszym artykule omówimy zagadnienia wzorcowania, serwisu oraz legalizacji różnego rodzaju wag.

Na czym polega wzorcowanie wagi?

Wzorcowanie wagi to bardzo zaawansowany i skomplikowany proces. Dlatego w obrębie firm, które zajmują się szeroko pojętym serwisem wag, działają specjalne laboratoria wzorcujące. Każde laboratorium powinno posiadać stosowną akredytację, która uprawnia do prowadzenia procesu wzorcowania. Na czym dokładnie polega omawiane wzorcowanie? Otóż jest to zespół działań zmierzających do określenia różnicy między wskazaniem przyrządu służącego za wzorzec (urządzenie wzorcowe), a przyrządu wzorcowanego czyli wagi, która jest poddawana kontroli. Dzięki temu można łatwo określić skalę błędu we wskazaniach urządzenia pomiarowego.

Wzorcowaniu podlegają wszystkie typy wag począwszy od wag taśmowych i przemysłowych, aż po wagi laboratoryjne. Wzorcowanie polega na przeprowadzeniu działań technicznych, których efektem ma być uzyskanie jak najbardziej dokładnych wskazań danego urządzenia. Cały proces kończy się nadaniem specjalnego świadectwa wzorcowania ze zgodnością z wymaganiami, które obowiązują wagi automatyczne oraz nieautomatyczne. Świadectwo Wzorcowania powinno określać zgodność wskazań urządzenia z normą PN/EN ISO/IEC 17025:2005. Takie świadectwo zawiera wyniki wzorcowania, niepewność pomiaru oszacowaną zgodnie z normą EA-4/02 oraz potwierdzenie zachowania spójności pomiarowej.

Na czym polega legalizacja wagi?

Legalizacja to proces, podczas którego waga jest sprawdzana i kalibrowana przez wykwalifikowaną firmę. Oprócz wymienionych czynności wagi mogą być także poddawane zabiegom antykorozyjnym. W tym celu urządzenie pokrywane jest specjalną farbą antykorozyjną i nawierzchniową. Podczas legalizacji specjalistyczna firma wymienia podzespoły, które zużywają się ponadnormatywnie. To zmniejsza ryzyko późniejszej awarii podczas pracy wagi. W myśl zasady „lepiej zapobiegać niż leczyć” niektóre podzespoły wymieniane są pomimo, że jeszcze przez jakiś czas mogłyby funkcjonować poprawnie.

Jak przebiega serwis wag?

Serwis wag to bardzo szerokie pojęcie, które obejmuje zarówno naprawy mechaniczne, jak i serwis elektroniki wagowej. Firmy serwisujące wagi muszą dysponować specjalistycznym sprzętem, dzięki któremu możliwe jest wykrycie usterki oraz późniejsza naprawa. Wśród sprzętu wykorzystywanego podczas serwisu wag należy wymienić przede wszystkim oscyloskop i multimetr cyfrowy, programator pamięci oraz megaomomierz indukcyjny.

Zakres prac serwisowych może obejmować naprawę siłowników, przeprowadzenie kompensacji temperaturowej, wymianę tensometrów, naprawę i programowanie wszystkich typów modułów wagowych. W zakres prac serwisowych wchodzi również ciśnieniowe mycie wag, konserwacja konstrukcji, prace na platformach wagowych oraz wypompowywanie wody z fundamentów wag samochodowych i kolejowych.

Wybierając firmę, która będzie odpowiedzialna za sprawne działanie wag w firmie, warto skorzystać z oferty Przedsiębiorstwa Robót Specjalnych TORFBUD z Wielunia. Duże doświadczenie, doskonałe zaplecze techniczne oraz specjalistyczna wiedza pozwalają na szybką i rzetelną realizację każdego zlecenia.

Opracowanie:
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz