Materiał Partnera

Wytyczenie granic działki pod ogrodzenie z geodetą Wojciechem Dudzińskim

Wytyczenie granic działki pod ogrodzenie z geodetą Wojciechem Dudzińskim

Planujesz postawienie ogrodzenia? Przed budową upewnij się, że płot będzie mieścił się w całości na terenie działki! W przypadku nieświadomego przekroczenia granicy, właściciel sąsiedniej posesji może skierować sprawę do sądu i doprowadzić do przymusowej rozbiórki ogrodzenia. Nie chcesz narażać się na konsekwencje prawne? Skorzystaj z usług geodety Wojciecha Dudzińskiego – wytycz granice działki i wyeliminuj ryzyko sporu sąsiedzkiego.

Granice działki a budowa ogrodzenia

Ogrodzenie, które jest wyłącznie Twoją własnością, musi stać w granicach nieruchomości – żaden element nie może znaleźć się na granicy dwóch sąsiadujących działek, ani tym bardziej jej przekroczyć. Jeżeli chcesz postawić płot dokładnie w linii rozgraniczającej, musisz uzyskać formalną zgodę sąsiada. W przypadku zakupu nieruchomości sprawa jest prosta, ponieważ obowiązek wytyczenia jej granic leży po stronie Sprzedającego. Geodeta Wojciech Dudziński podkreśla jednak, że nawet jeżeli znaki graniczne znajdują się w terenie, warto skontrolować ich położenie. Nie kupuj kota w worku! Jeżeli masz podejrzenia, że graniczniki zostały naruszone lub przestawione, skorzystaj z usług uprawnionego geodety.

Jak przebiega wytyczenie granic?

Wytyczenie granic działki to usługa polegająca na odszukaniu granic bądź ich ponownym wytyczeniu. Pierwszym etapem wznowienia znaków granicznych jest zgłoszenie prac do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Specjaliści z biura Wojciecha Dudzińskiego skompletują dokumenty dotyczące nieruchomości i po analizie stwierdzą, czy działka ma ustalone granice prawne i czy można je odnaleźć na podstawie dostępnych danych. Jeżeli odszukanie w terenie nie jest możliwe, geodeta przeprowadza wznowienie granic działki i sporządza protokół graniczny, który musi być podpisany przez właścicieli wszystkich granicznych działek. Uwaga! Zdarza się, że potwierdzenie faktycznych granic prawnych działki jest niemożliwe – wówczas geodeta przeprowadza tzw. rozgraniczenie, czyli ponownie tworzy granice posesji.

Opracowanie:
Grójec, Piłsudskiego 15 lok. 1
tel. 48 670 44 05
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz