Materiał Partnera

Wyprowadzanie zaległość z pomocą biura rachunkowego

Wyprowadzanie zaległość z pomocą biura rachunkowego

Dzisiaj na rynku outsourcingowych usług księgowych, nie tylko ważna jest stała obsługa podmiotów gospodarczych w ramach prowadzenia rachunkowości – m.in. ewidencja podatkowa na zasada uproszczonych bądź ogólnych – czy też spraw kadrowo-płacowych. Istotne są także działania dodatkowe, które potwierdzają poziom ekspercki danego biura księgowo-rachunkowego. Najlepsze z nich potrafią bowiem ratować firmy przed wszczęciem działań komorniczych, windykacyjnych, czy też przed procesami skarbowymi, grzywnami, a nawet przed bankructwem. Obecnie bardzo ważne są bowiem usługi wyprowadzania zaległości!

Wyprowadzenia zaległość podatkowych, księgowych i ZUS

Zaległości w przedsiębiorstwach mogą dotyczyć wielu sektorów jego działań organizacyjnych i wykonawczych. Mowa o braku opłacania faktur, o nieprawidłowościach w księgach rachunkowych, czy księgach przychodów i rozchodów, czy też o nieprawidłowym rozliczeniu podatkowych, a także tym związanym z ubezpieczeniami. Wyprowadzanie zaległość dotyczy zatem zarówno kwestii narzuconych przez prawo, które muszą być wypełnione względem instytucji państwowych, jak i także wobec kontrahentów, mogących wszcząć postępowanie windykacyjne, a po przejściu działań sądowych egzekucję komorniczą. To między innymi w tak szerokich sprawach pomagają podmiotom gospodarczym – małym firmom, a także dużym spółkom – najlepsze biura rachunkowe.

Na czym może polegać wyprowadzenia zaległości?

Wyprowadzanie zaległość to bardzo złożony proces, który może opierać się o wiele różnych działań. Ważne jest jednak to, aby biuro rachunkowe, z którym podjęliśmy współpracę doskonale oszacowało zakres i harmonogram  prac, a także wydajną metodologię rachunkową. Tylko wtedy będzie ono mogło szybko wykonywać zaległe księgowania i ewidencje, czy też sporządzać niewysłane wcześniej deklaracje podatkowe, a także roczne sprawozdania finansowe. Działania dotyczące wyprowadzania zaległości, opierają się także o uzgodnienia z organami i urzędami państwowymi terminu uzupełnienia wszystkich powinności tak, aby firma nie była nadmiernie obciążona i mogła oddalić od siebie widmo kar finansowych. Ważne przy tym jest to, aby biuro rachunkowe, z którym współpracujemy, oferowało także pomoc przy kontrolach instytucji publicznych! Najlepsze z nich posiadają bowiem kompetencje do łagodzenia różnych sporów na linii przedsiębiorca-urzędnik.

Kiedy warto skorzystać z usługi wyprowadzania zaległości?

Przede wszystkim z usług wyprowadzania zaległość należy korzystać wtedy, kiedy firma z opóźnieniem księguje operacje gospodarcze, czy nie wywiązuje się z przekazywania deklaracji podatkowych oraz z regulowania faktur. Ostatnim momentem na wdrożenie procesów naprawczych, jest uzyskanie z urzędu skarbowego lub z sądu wezwania do uzupełnienia dokumentów księgowych itp., czy też pojawienie się funkcjonariuszy policji w siedzibie firmy, w związku z niedopełnieniem obowiązków. Warto jednak wiedzieć, że wyprowadzenie zaległość to usługa również o charakterze „prewencyjnym”. Jeśli masz podejrzenie występowania błędów w księgowości, warto zwrócić się o pomoc do takich podmiotów, jak Biuro rachunkowe SIGMA. Podejmując zaś z jego specjalistami stałą współpracę w ramach obsługi księgowo-rachunkowej i kadrowo-płacowej, nigdy nie będziesz stał przed widmem kary, za nieprawidłowe wypełnianie powinności podatkowych itd.

Opracowanie:
Piaseczno, Kilińskiego 41
tel. 22 750 14 23
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz