Materiał Partnera

Wykop pod szambo dla domów jednorodzinnych

Wykop pod szambo dla domów jednorodzinnych

Wykop pod szambo jest ważny zarówno jeśli mówimy o technologii zbiorników betonowych, jak i tych wykonanych z tworzyw sztucznych. Istotne przy realizacji tego typu inwestycji jest zatem precyzyjne przygotowanie miejsca, co wpływa na trwałość całej konstrukcji wraz z przyłączami, a także na efektywność eksploatacyjną. Obecnie przy tworzeniu wykopu pod szamba dla domów jednorodzinnych, należy kierować się odpowiednimi przepisami prawa. Ich wypełnianiem zajmują się specjalistyczne firmy wykonawcze robót ziemnych.

Lokalizacja wykopu

Zlokalizowanie wykopu pod szambo to bardzo ważny etap inwestycji, który wymaga od wykonawcy posiadania szerokich kompetencji w zakresie: robót ziemnych, materiałoznawstwa, instalatorstwa kanalizacyjnego, czy też geodezji i geotechniki. Istotne jest zatem wykonanie wielu analiz gruntowych, czy ogólnych warunków przestrzennych oraz istniejącej na danej działce zabudowy. Wszystkie te czynniki, są uwzględniane również z zastosowaniem przepisów prawa. Te mówią o tym, że: odległość zbiornika bezodpływowego od ujęcia wody pitnej (studni) to minimum 15 metrów, a  minimalna odległość zbiornika od granicy działki lub najbliższej drogi to 2 metry. Minimalna odległość od rurociągów z gazem lub wodą to zaś 1,5 metra, a od przewodów elektrycznych 0,8 metra. Na wybór lokalizacji ma również znaczenie dojazd. Pamiętać należy bowiem o tym, aby do zbiornika mogła dostać się co kilka miesięcy firma asenizacyjna.

Zasady poprawnego wykonania wykopu

Wykop pod szambo przede wszystkim musi mieć odpowiednie wymiar tak, aby cała konstrukcja podziemna idealnie się w nim zmieściła. Istotne jest przy tym to, aby trwale zabezpieczyć dno wykopu. Musi ono być utwardzone, co zabezpiecza przed późniejszym osiadaniem zbiornika – jego przechylaniem, pękaniem, czy innym odkształcaniem. Ważną zasadą przy tym jest również sprawdzenie poziomu wód gruntowych, aby wykluczyć możliwość wypchnięcia zbiornika. Kolejnymi projektowymi i wykonawczymi założeniami, są te dotyczące włazu rewizyjnego. Bezsprzecznie musi on wystawać ponad powierzchnię terenu, zapewniając łatwy dostęp do niego dla ekip kontrolnych i technicznych. Wykonawca wykopu musi zatem opierać się o bardzo szczegółowe założenia projektowe. Na ich podstawie zawsze pracuje firma SURD PAS, która oferuje szerokie usługi robót ziemnych od właśnie wykopów pod szambo, po nawet te dotyczące fundamentów, czy też oczyszczalni! W zakresie współpracy z klientami indywidualnymi, warto wiedzieć, że przygotowywanie terenu pod zbiornik, najczęściej odbywa się w dniu jego montażu. Pozwala to wyeliminować zagrożenie osuwających się ścian danego wykopu. 

Opracowanie:
Wierzbinek 105
tel. 696 140 685
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz