Materiał Partnera

Wykonawstwo fundamentów – podstawowe elementy budowy.

Wykonawstwo fundamentów – podstawowe elementy budowy.

Od fundamentu zaczyna się każda budowa nieruchomości. Trwałość budynku, liczona w dziesiątkach lat albo i dłużej, zależna jest najbardziej od tego elementu. Ta powszechna zasada wymaga spełnienia kilku wymogów, o których nie wie każdy inwestor. Zwłaszcza przy pierwszej budowie. Zobaczmy, jak powinny wyglądać poprawnie wykonane prace ziemne przy stawianiu fundamentów?

Pierwszym i podstawowym elementem fundamentu jest projekt

To tutaj uwzględnione zostają podstawowe parametry, jakie musi spełniać dany budynek. Na podstawie obciążeń wynikających z ilości kondygnacji, obecności podpiwniczenia, rodzaju ścian i pokrycia dachowego obliczona jest wielkość, rodzaj zbrojenia i wytrzymałość betonu użytego do wykonania fundamentów. Każdy projekt powinien zostać skorygowany na zasadzie dostosowania do panujących warunków lokalnych miejsca budowy. Tyczy się to także fundamentów. Warto zwrócić na to uwagę oraz nanieść nasze uwagi we współpracy z projektantem.

Prace ziemne zgodnie z projektem – liczy się doświadczenie

Kolejnym krokiem są prace ziemne. Te powinny być poprzedzone tyczeniem przez geodetę, który wyznaczy nie tylko obrys fundamentów, ale i ich posadowienie. Projekt i zachowanie odstępów od granic działki jest ważne, ale istotna też jest estetyka położenia budynku względem otoczenia. Dlatego wybierając ekipę do prac ziemnych najlepiej wcześniej sprawdzić doświadczenie operatora koparki. W profesjonalnej firmie budowlanej, takiej jak chociażby Firma Strombud, zatrudniani są wyłącznie operatorzy koparki z doświadczeniem, a nad całością poprawnego wykonania prac ziemnych - zgodnie z projektem, czuwa kierownik budowy.

Fundamenty ze względu na rodzaj możemy podzielić na dwie główne grupy:

  • Monolityczne ściany fundamentowe,
  • Ławy fundamentowe.

Ze ścianami monolitycznymi mamy do czynienia w przypadku budynków niepodpiwniczonych. W tym przypadku fundamenty są zagłębione w gruncie tylko poniżej strefy przemarzania, której poziom wyznacza geodeta. W wykop, będący jednocześnie naturalnym ziemnym szalunkiem dla betonu, wkładane jest odpowiednio przygotowane zbrojenie, wzmacniane na narożnikach po zainstalowaniu. Góra wykopu jest szalowana w niewielkim stopniu. Całość zalewana jest betonem towarowym, aż do samej góry. W przypadku terenów wilgotnych i podmokłych zalecane jest przed zalaniem betonu szalowanie. Podnosi to koszty i zabiera czas, jednak łatwiej jest później poprawnie zainstalować izolację.

Ławy fundamentowe najczęściej wykonywane są dla budynków podpiwniczonych. Wymagają przygotowania głębokiego i szerokiego fundamentu. Zalewane są w formach drewnianych lub bezpośrednio do ziemi. Po zainstalowaniu izolacji poziomej przeciwwilgociowej przystępuje się do wznoszenia na nich ściany fundamentowej z bloczka żwirowo-betonowego.

Istotnym jest przy wykonywaniu fundamentów, aby dostarczone materiały miały określoną, certyfikowaną wytrzymałość. Doświadczone ekipy budowlane zadbają aby do prac fundamentowych użyć betonu min klasy b25, czy też bloczków betonowych b20. Powierzając prace budowy domu specjaliście, mamy pewność, że również zbrojenie będzie wykonane z odpowiednio wytrzymałych, dobrych jakościowo materiałów.

Opracowanie:
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz