Materiał Partnera

Wykonanie przyłączy wodociągowych

Wykonanie przyłączy wodociągowych

Przed rozpoczęciem etapu, w trakcie którego zostaną wykonane wykopy wodociągowe, trzeba przygotować dokładny projekt przyłączy. Zasady planowania instalacji wodno-kanalizacyjnej są bardzo rygorystyczne. To sprawia, że przygotowanie projektu jest dosyć czasochłonne. W dzisiejszym artykule podpowiemy jakich zasad należy przestrzegać w trakcie wykonywania projektu przyłącza wodociągowego.

Ogólne wytyczne

Przyłącze wodociągowe to odcinek przewodu odpowiadający za połączenie sieci wodociągowej z wewnętrzną instalacją, która jest zlokalizowana w budynku. Przyłącze posiada zainstalowany zawór tuż za głównym wodomierzem. Podczas wykonywania przyłącza nie można łączyć instalacji wodociągowej, która jest zasilana z sieci, z urządzeniami zasilającymi instalację z innych źródeł wody. Należy także pamiętać o zapewnieniu nieustannego ruchu wody w obrębie instalacji. Zabrania się również projektowania hydrantów w odcinku przyłącza, które znajduje się przed wodomierzem.

Projekt przyłącza

Zanim zaczniemy wykonywać wykopy wodociągowe należy najpierw odpowiednio zaprojektować przyłącze wodociągowe. Powinno być ono usytuowane prostopadle do sieci wodociągowej. W przebiegu przyłącza nie można projektować żadnych załamań. Przyłącza muszą być także projektowane wzdłuż skarpy.

W przypadku gdy na posesji znajdują się budynki takie jak bliźniak czy segment, to możliwe jest wykonanie wspólnego przyłącza. Nie można go jednak lokalizować wzdłuż granicy sąsiadujących posesji. W tym przypadku trzeba zachować odległość 1 metra od granicy.

Nie należy lokalizować przyłącza:

  • pod wjazdem na posesję,
  • pod bramą,
  • pod wjazdem do garażu w obrębie budynku.

Warunki techniczne

Układając przewody przyłącza należy zastosować podsypkę z piasku. Minimalna grubość podsypki powinna wynosić 10 cm. Warstwę wierzchnią, czyli obsypkę, wykonuje się również z piasku. Jej grubość powinna wynosić 30 cm. Na obsypce należy zamontować taśmę ostrzegawczą. Wzdłuż rury przyłącza układa się miedziany przewód o grubości 1 mm2. Jego koniec znajduje się w studzience, przy zasuwie. Należy zadbać o to, aby zaplanowana średnica przyłącza zapewniła optymalną wydajność systemu. Maksymalna prędkość przepływu nie może przekroczyć 1 m/s. Istotną kwestią jest także zachowanie spadku przyłącza o wartości nie mniejszej niż 0,4%. Spadek musi być skierowany w stronę przewodu ulicznego.

Prowadząc wykopy wodociągowe trzeba pamiętać, że powinny one mieć głębokość 1,6-1,7 m. W pasie o szerokości 2 m obowiązuje całkowity zakaz sadzenia drzew i krzewów. Przyłącze nie może być także zlokalizowane w odległości mniejszej niż 1,5 m od kanalizacji, 1 m od słupów energetycznych, 0,8 m od kabli energetycznych i 0,5 m od kabli telekomunikacyjnych.

Do prowadzenia wykopów wodociągowych warto zatrudnić firmę, która posiada wiedzę, doświadczenie oraz sprzęt niezbędny do prawidłowego przeprowadzenia prac. Takim wykonawcą jest z pewnością firma Raf-House Service, która działa na rynku od 2016 roku. Długa lista realizacji tylko potwierdza kompetencje firmy i daje gwarancję prawidłowo wykonanych prac.

Opracowanie:
Długie, Zielona 17
tel. 503 605 005
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz