Materiał Partnera

Wygodne prowadzenie rozliczeń w zakresie kadr i płac

Wygodne prowadzenie rozliczeń w zakresie kadr i płac

Prowadzenie działalności gospodarczej nie należy do zadań łatwych – w przypadku zatrudnienia osób na poszczególnych stanowiskach trzeba się także liczyć z koniecznością prowadzenia niezbędnej ewidencji z zakresu kadr i płac. Tego typu rozliczeniami zajmie się dobre biuro rachunkowe, dzięki któremu m.in. wynagrodzenia będą zgodne z wykonaną pracą i zapisami w umowie – co jeszcze obejmuje obsługa księgowa kadr i płac?

Kadry pod kontrolą

Każdy z zatrudnionych pracowników w konkretnej firmie musi posiadać akta osobowe. Tego typu dokumentacja musi być prowadzona przede wszystkim rzetelnie – dotyczy ona nie tylko części materiałów związanych z okresem ubiegania się o zatrudnienie, ale też całego przebiegu pracy. Warto pamiętać, że akta osobowe pracowników muszą być prowadzone w porządku chronologicznym i posortowane numerycznie. Ich prowadzeniem powinno zająć się profesjonalne biuro rachunkowe, takie jak np. Centrum Finansowe Sp. z o.o., które w ramach obsługi kadrowej w firmie może także ewidencjonować inną dokumentację związaną bezpośrednio ze stosunkiem pracy. Zaliczają się do tego m.in. karty urlopowe, grafiki, listy obecności czy czas pracy. Specjaliści zapewniający pełną obsługę w zakresie kadr i płac realizują także sporządzanie druków ubezpieczeniowych, dzięki czemu w razie kłopotliwych sytuacji każdy z pracowników może uzyskać należne mu odszkodowanie, a pracodawca nie jest obciążony żadnymi kosztami z tym związanymi. Dokumentacja umów cywilnoprawnych jest również ważnym elementem obsługi kadrowej firmy. Każdy kontrakt powinien być w razie potrzeby łatwo dostępny, co zapewni dobre biuro rachunkowe.

Płace na czas

Podpisanie umowy z pracownikiem wiąże się z koniecznością wypłacania mu należnego wynagrodzenia za wykonane zadania. Niezbędne jest zatem sporządzanie dokładnej listy płac, czym zajmie się biuro rachunkowe. W ramach obsługi kadrowo-płacowej jest ono w stanie także wykonać paski wynagrodzeń i raporty dla osoby ubezpieczonej. Rozliczenie pensji i ich wypłacanie w terminie jest możliwe m.in. dzięki odpowiednio prowadzonej ewidencji kart wynagrodzeń pracownika. Jego zatrudnienie przez firmę wiąże się także z koniecznością sporządzania właściwych deklaracji podatkowych. Najczęściej jest to PIT-4, PIT-40, PIT-11, IFT, PIT 4R czy PIT-8B, których wypełnieniem również zajmie się dobre biuro rachunkowe w ramach świadczonych usług rozliczania kadr i płac. Specjaliści zajmą się też dostarczaniem niezbędnej dokumentacji do ZUS. Nowoczesne biura księgowe przekazują dane w formie elektronicznej, co jest wygodnym oraz wiarygodnym rozwiązaniem. Warto zatem wynająć biuro rachunkowe, które jest w stanie kompleksowo zająć się obsługą kadrowo-płacową – to szereg korzyści i przede wszystkim spory komfort dla przedsiębiorcy.

Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz