Materiał Partnera

Wycena nieruchomości – co warto wiedzieć?

Wycena nieruchomości – co warto wiedzieć?

Każdy, kto wystawia na sprzedaż nieruchomość, bez względu na jej rodzaj, chce sprzedać ją za jak najlepszą cenę, która ma odzwierciedlenie na rynku nieruchomości. Wycena obiektu przez rzeczoznawcę nieruchomości ustala cenę kupna-sprzedaży. Jest ona przedstawiana w formie operatu szacunkowego, wyłącznie przez rzeczoznawcę majątkowego, który ma odpowiednie uprawnienia.

Operat szacunkowy – kiedy jest wymagany?

Sposób sporządzania operatu szacunkowego oraz jego formę i treść określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego.

Oficjalną formę wyceny nieruchomości wymaga się, gdy jest ona podstawą do dalszych działań lub musi być potwierdzona urzędowo na przykład do przedłożenia organom podatkowym. Odgrywa istotną rolę jako dowód w sprawach sądowych oraz przy zabezpieczaniu kredytu hipotecznego. Zgodnie z polskim prawem musi mieć formę pisemną, a kwotę wartości nieruchomości wyrażać w pełnych złotych. Rzeczoznawca majątkowy po sporządzeniu operatu szacunkowego podpisuje go własnoręcznie, zamieszczając na nim swoją pieczęć i podpis. W zależności od przedmiotu wyceny i stopnia jej skomplikowania oraz metody i techniki szacowania może zawierać kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt stron.

Przygotowana przez rzeczoznawcę wycena uwzględnia nie tylko czynniki zewnętrze, lecz twarde czynniki techniczne, takie jak materiał, z jakiego został wykonany budynek. Stara się uwzględnić maksymalną liczbę wytycznych, by obiektywnie określić wartość majątku, bez kreowania nierzeczywistej kwoty, nieosiągalnej dla potencjalnych nabywców. Dokonuje wyceny, uwzględniając także klimat, ukształtowanie terenu, a nawet stopień nasłonecznienia i swobodę dojazdu do nieruchomości, zdradza Jadwiga Wykurz, rzeczoznawca majątkowy z Miechowa w województwie małopolskim.

Jakie dokumenty są potrzebne do wyceny?

Podstawowe dokumenty wymagane do wyceny nieruchomości to:

  • dokumentacja techniczna budynku,

  • akt notarialny określający prawo do budynku,

  • aktualny odpis z księgi wieczystej,

  • decyzja o przydziale lokalu,

  • wypis z ewidencji gruntów.

Katalog niezbędnych dokumentów zostaje zawsze indywidualnie uzgadniany w zależności od typu nieruchomości i zakresu jej wyceny. Im więcej informacji dostarczymy osobie dokonującej wyceny, tym niższa będzie cena jej usług. Opłata za wykonanie operatu szacunkowego nie zależy od wartości nieruchomości. Większość specjalistów koszt wyceny nieruchomości ustala z klientem przed rozpoczęciem zlecenia. Cena uzależniona jest od kosztów dojazdów na miejsce, ewentualnych opłat skarbowych i materiałów urzędowych.

Opracowanie:
Miechów, Rynek 1
tel. 606 455 789
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz