Materiał Partnera

Wulkanizacja opon samochodowych i wielkogabarytowych – przebieg

Wulkanizacja opon samochodowych i wielkogabarytowych – przebieg

Uszkodzenie ogumienia nie zawsze musi oznaczać wymianę kompletu na nowy. Coraz większe są możliwości napraw oferowanych przez wulkanizatorów. Nieco inaczej przebiega ona w przypadku opon samochodowych oraz wielkogabarytowych spotykanych między innymi w maszynach rolniczych i budowlanych. Wulkanizacja obejmuje szeroki zakres czynności od bieżnikowania po klejenie i łatanie.

Drobne uszkodzenia

Opony są wrażliwe na uszkodzenia powstałe w wyniku uderzeń o krawężniki oraz jazdy po dziurach. Ryzyko usterki jest większe w okresie zimowym, kiedy to panują gorsze warunki na drogach. W niektórych przypadkach uszkodzenia są na tyle poważne, że dalsze użytkowanie opony stanowi zagrożenie i konieczna jest wymiana ogumienia. Jednak pewne niewielkie nacięcia oraz dziury mogą być naprawiane przez wulkanizatora. Usługi w zakresie naprawy i sprzedaży opon prowadzi serwis ogumienia Kuliszewski.

Do tej pierwszej grupy należą wybrzuszenia ściany bocznej, które jest sygnałem, że zmianie uległa wewnętrzna struktura opony. Uniemożliwia ono jej wyważenie i grozi wystrzałem w sytuacji większego obciążenia.

Nacięcia, których wynikiem jest kawałek gumy odstający od ścianki bocznej, nie wymagają wymiany – wystarczy naprawa ogumienia w profesjonalnym serwisie. Wulkanizator może natychmiast dokleić ubytek. Rzadko zdarzają się uszkodzenia na tyle duże, by uniemożliwiały dalszą eksploatację. Warto też zauważyć, że klejenie opon sprawdza się zarówno w przypadku zwykłych opon samochodowych, jak i w przypadku opon wielkogabarytowych.

Natychmiastowej likwidacji wymagają też punktowe przebicia czoła opony. Te o średnicy do 5 mm mogą być naprawiane, większe dyskwalifikują oponę z użycia. Miejsce uszkodzenia opony jest frezowane oraz oczyszczane preparatem chemicznym lub przez szorstkowanie, a następnie uszczelniane za pomocą łaty, kołka albo wkładu diagonalnego.

W przypadku rozległych uszkodzeń lub też dużego stopnia zużycia ogumienia konieczna jest jego wymiana, czyli bieżnikowanie.

Wulkanizacja

Bieżnikowanie opon to podstawowa czynność z zakresu wulkanizacji. Polega ono na usunięciu starego, zużytego bieżnika i zastąpieniu go nowym. Może być wykonywane na gorąco lub zimno. W tym pierwszym przypadku na oczyszczony korpus nałożony zostaje fabrycznie nowy bieżnik. Opona jest następnie umieszczana w autoklawie, gdzie oba elementy łączą się ze sobą.

Bieżnikowanie na gorąco rozpoczyna się od położenia na przygotowany korpus mieszanki gumowej. Na niej odciskany jest wzór bieżnika za pomocą prasy hydraulicznej pracującej w wysokiej temperaturze i przy określonym ciśnieniu. Po założeniu nowego bieżnika konieczne jest wyważenie opon.

Opracowanie:
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz