Artykuł sponsorowany

Wszystko to, co musisz wiedzieć na temat projektu organizacji ruchu drogowego.

Wszystko to, co musisz wiedzieć na temat projektu organizacji ruchu drogowego.

Wyróżniamy trzy sytuacje, w których trzeba najpierw wykonać projekt organizacji ruchu. Jest to przede wszystkim oznakowanie czasowe, np.: budowa nowych dróg, obiektów, zjazdów, przyłączy a także sytuacja, w której wymagana jest reorganizacja ruchu, czyli zmiana stałej lub wykonanie zmiennej organizacji ruchu. Taki dokument musi być zgodny z obowiązującymi przepisami. Co jest więc potrzebne, aby został zatwierdzony? Co warto wiedzieć na temat projektu organizacji ruchu drogowego? Sprawdź to w naszym artykule!

Projekt organizacji ruchu drogowego, czyli...

Dokumentacja techniczna, która składa się z opisu i części graficznej rozwiązań dotyczących m.in. oznakowania poziomego i pionowego oraz urządzeń BRD. Znajdują się w niej również informacje dotyczące sygnalizacji świetlnej jeśli projekt obejmuje sygnalizację świetlną, a także wielu innych urządzeń, które mają wpływ na bezpieczeństwo na drogach. Co ważne jednak wszystkie rozwiązania projektowe znajdujące się w projekcie, muszą uwzględniać obowiązujące prawo. Najważniejsze przepisy i normy znajdziemy w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, rozporządzeniu o znakach i sygnałach drogowych oraz rozporządzeniu o warunkach technicznych dróg jak również w kodeksie wykroczeń.

Przygotowanie projektu organizacji ruchu drogowego może być łatwe (kilka stron opisu i kilka rysunków), ale też może stwarzać wiele problemów i być złożony (kilkadziesiąt stron opisu i etapowanie zmian organizacji ruchu) – dlatego też jest to zadanie przeznaczone dla osób z doświadczeniem. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby wykonać ten projekt samemu, ale należy mieć na uwadze, że policja i urzędy nie pełnią roli edukacyjnej i nie będą mówić, jak projekt ma wyglądać - oczekują gotowego dokumentu zgodnego z przepisami. Własne tworzenie projektu jest możliwe, ale zwykle pochłania wiele czasu i energii. Na rynku działa wiele firm zajmujących się wykonywaniem tego typu prac. Jedną z nich jest Projekt Organizacji Ruchu Mariusz Grzesica, której siedziba znajduje się w Mysłowicach (na terenie województwa śląskiego). Jej właścicielem jest Mariusz Grzesica. To profesjonalna firma, która już od ponad 13 lat zajmuje się projektowaniem organizacji ruchu drogowego na podstawie profesjonalnego oprogramowania BricsCad wraz z dodatkiem znaki drogowe – wybierając ją, mamy pewność, że projekt będzie uwzględniał wszystkie najistotniejsze czynniki. Wspomniany projektant jest także audytorem BRD więc oprócz projektów oznakowania wykonuje także audyty BRD.

Jakie elementy musi zawierać projekt organizacji ruchu drogowego?

Jak już zdążyliśmy wspomnieć, projekt organizacji ruchu drogowego musi być całkowicie zgodny ze wszystkimi wymogami/przepisami. Koniecznie powinien składać się z części opisowej i graficznej. Szczegóły ogólnie podane są w §5 rozporządzenia o zarządzaniu ruchem. Projektant ma wykonać projekt wg przepisów, podpisać się pod nim. Osoba w urzędzie, która opiniuje i zatwierdza projekt nie musi wg przepisów nic wiedzieć na ten temat.

Jednym z pierwszych wymogów jest plan orientacyjny, w którym powinna zostać zaznaczona droga, której dotyczy projekt drogowy. Potrzebny jest również plan sytuacyjny, w którym trzeba zawrzeć informacje dotyczące znaków drogowych – tych istniejących, projektowanych i usuwanych, a także wszelkiego rodzaju urządzeń znajdujących się na drogach. Niemniej ważne są parametry geometrii drogi. Nie obejdzie się również bez opisu charakterystyki drogi i intensywności ruchu na niej, jak i bez określenia terminu wprowadzenia czasowej i stałej organizacji ruchu. Na sam koniec należy pamiętać o podaniu nazwiska projektanta i uzyskaniu potrzebnego podpisu. Rozwiązania projektowe wynikają z opisu i są przedstawiane w formie graficznej na rysunkach. Przepis wskazuje dwie skale do projektu, ale lepiej stosować skalę 1:500 ponieważ jest czytelniejsza.

Podsumowując, projekt organizacji ruchu to skomplikowane zadanie, które składa się z wielu etapów jeśli robi się go pierwszy raz. Gdy dokumentacja techniczna jest już gotowa, to trzeba jeszcze uzyskać szereg niezbędnych opinii. Lepiej więc przemyśleć sprawę czy zrobić dokumentację we własnym zakresie czy pozostawić to zadanie projektantom z doświadczeniem i mieć pewność, że wszystko zostanie prawidłowo wykonane.

Opracowanie:
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz