Materiał Partnera

Wszystko, co warto wiedzieć o spółdzielniach

Wszystko, co warto wiedzieć o spółdzielniach

Na ten moment spółdzielnie nie są tak popularnym rozwiązaniem, jak kilkanaście lat temu. Działają na znacznie mniejszą skalę, a dla wielu osób ich sposób funkcjonowania nie jest do końca jasny. W związku z tym powstało wiele niejasności i błędnych przekonań na ten temat. W poniższym artykule przedstawiamy najważniejsze informacje na temat spółdzielczych sieci handlowych. Jeśli interesuje Was ten temat, to zapraszamy do poniższej lektury.

Czym jest spółdzielnia

Historia spółdzielni w Polsce sięga 1982 roku. Spółdzielnia z definicji rozumiana jest jako dobrowolne zrzeszenie dowolnej liczby osób, o zmiennym funduszu udziałowym, które prowadzi wspólną działalność gospodarczą w imieniu swoich członków. Spółdzielnia można realizować różnorodne zagadnienia na rzecz swoich członków, a także ich rodzin, na przykład działalność społeczną czy oświatowo kulturową. W ramach prowadzenia spółdzielni określona grupa osób podejmuje się realizacji zorganizowanych i przemyślanych kroków, umożliwiających osiągnięcie określonych celów, zbieżnych dla wszystkich członków. Na tej zasadzie często prowadzone są spółdzielcze sieci handlowe, które łączą się dla osiągnięcia wspólnych zamierzeń.

Przedstawione powyżej wytłumaczenia pokazują, jak w świetle prawa i definicji przedstawia się pojęcie spółdzielni. Przejdźmy zatem teraz do tego zagadnienia od strony bardziej praktycznej.

Sieci spółdzielcze a działalność gospodarcza

Sposób działania sieci spółdzielczych różni się od przeciętnej działalności gospodarczej pod wieloma względami. Przede wszystkim członkowie spółdzielni są traktowani na równych prawach. Nie ma podziałów i różnic. Ważne decyzje podejmuje się demokratycznie, na Walnym zgromadzeniu, gdzie każdy ma prawo oddać jeden głos. Powoduje to poczucie przynależności i odpowiedzialności, czego nie można doświadczyć w typowych korporacjach. Kolejny aspekt to fakt, że wszyscy członkowie spółdzielni mają wgląd do sprawozdania finansowego i decydują o przeznaczeniu ewentualnej nadwyżki finansowej. Nie ma zatem obaw, że środki trafią w niepowołane ręce. Na koniec warto wziąć pod uwagę, że sieci spółdzielcze łączą najczęściej społeczności lokalne, które żyją w podobnym rejonie. Ich celem nie jest wyłącznie zysk, ale także zapewnienie członkom spółdzielni możliwości rozwoju, rekreacji i wsparcia na wielu płaszczyznach.

Co zyskują członkowie spółdzielni

W ramach działania spółdzielni mogą powstawać spółdzielcze sieci handlowe. Jakie zatem zyski osiągają jej członkowie? Dobrze zorganizowane spółdzielnie jak na przykład Rolnik. Opał, materiały budowlane, nawozy, usługi szkoleniowe, dla swoich działaczy prowadzą hurt artykułów spożywczych i paszowych oraz zaopatrzenie w węgiel czy materiały budowlane. Co więcej, często organizują szkolenia branżowe czy finansowo księgowe, a także instruują w zakresie prawnym i branżowym, jak na przykład w kwestii piekarnictwa i mieszalnictwa pasz.

Opracowanie:
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz