Materiał Partnera

Wszystko co musisz wiedzieć o ubezpieczeniach prywatnych

Wszystko co musisz wiedzieć o ubezpieczeniach prywatnych

Pewnych zdarzeń nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Może to być zniszczenie mieszkania lub domu na skutek pożaru czy zalania, kradzież samochodu, stłuczka czy też nagła choroba lub wypadek. Nie przewidzimy ich, ale możemy się  od nich ubezpieczyć. Mamy do wyboru produkty z szerokiego wachlarza prywatnych ubezpieczeń.

Co to są ubezpieczenia prywatne

Po pierwsze, system ubezpieczeń prywatnych nie jest obowiązkowy, chyba że wykonujesz zawód lub czynności, do których niezbędne jest wykupienie ubezpieczenia (np. użytkujesz samochód). System ten obejmuje ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenia kosztów leczenia za granicą, ubezpieczenia na życie oraz usługi assistance.

Tym, którzy planują wykupić polisy bądź chcą zapoznać się z dostępną ofertą, polecamy skorzystanie z usług firmy UNIQA Agencja Generalna w Wałbrzychu Aleksandra Łobarzewska, która prowadzi działalność w zakresie ubezpieczeń.

Wybrane rodzaje ubezpieczeń prywatnych

  • Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC)

Rodzaj ubezpieczeń, z których wypłacane są odszkodowania za szkody wyrządzone osobom trzecim, względem których odpowiedzialność ponosi ubezpieczony. Do dobrowolnych ubezpieczeń OC zalicza się OC w życiu prywatnym, OC z tytułu posiadania mienia oraz OC za szkody powstałe w związku z prowadzonym biznesem lub wykonywaniem zawodu. Dla niektórych profesji OC z tytułu wykonywanego zawodu jest obowiązkowe, np. OC zarządcy nieruchomości lub OC biur rachunkowych.

  • Ubezpieczenia domów oraz mieszkań

Ogólne określenie kompleksowego ubezpieczenia majątkowego, w którym ubezpieczyciel gwarantuje ubezpieczonemu pokrycie szkód w mieniu, tj. w samej nieruchomości, a także w stałych elementach oraz rzeczach ruchomych przechowywanych w lokalu (np. meble, sprzęt elektroniczny). Dodatkowo, ubezpieczony może otrzymać ubezpieczenie assistance, w ramach którego uzyska m.in. pomoc specjalisty gdy wystąpi zdarzenie losowe lub awaria sprzętu AGD, RTV, PC. Będzie mógł również skorzystać z wizyty lekarza i pielęgniarki, gdy nagle zachoruje lub ulegnie wypadkowi.

  • Ubezpieczenia casco

Ubezpieczenia środków transportu na wypadek uszkodzenia lub kradzieży (na przykład ubezpieczenie autocasco samochodu). Ubezpieczenie to umożliwia właścicielowi pojazdu uzyskanie odszkodowania za zniszczony samochód, nawet jeśli uszkodzenia te wynikły
nie z jego winy, a więc nie tylko zniszczenia powstałe na skutek kolizji i wypadków drogowych, lecz także spowodowane np. przez grad, upadek drzewa, kradzież, wandalizm lub kamień.

  • Ubezpieczenia na życie

Rodzaj ubezpieczenia zapewniający wypłatę osobom uposażonym w razie śmierci ubezpieczonego. W ramach ubezpieczenia są także świadczenia dla samego ubezpieczonego za zdarzenie związane z uszczerbkiem na jego zdrowiu, spowodowane wypadkiem lub chorobą. Dodatkowo wypłacane są świadczenia za pobyt w szpitalu, operację chirurgiczną czy ciężką chorobę. Ubezpieczony może skorzystać też z usług assistance, dzięki którym będzie miał możliwość szybszego powrotu do zdrowia.

  • Ubezpieczenia turystyczne

Ubezpieczenie to umożliwia pokrycie kosztów leczenia za granicą, kosztów ratownictwa przez specjalistyczne służby w górach i na morzu, transportu medycznego czy też kosztów transportu zwłok do Polski.  To są niemałe kwoty, lecz czy myślimy o nich planując wakacje za granicą, wyjeżdżając do pracy poza Polskę, czy ten na jednodniowy lub weekendowy wypad na narty? Karta EKUZ działa przecież tylko na terenie państw Unii Europejskiej i nie obejmuje wszystkich zdarzeń. Z kolei ubezpieczenie proponowane przez organizatora wyjazdu turystycznego bardzo często ma zbyt niskie sumy.  Dlatego warto przed wyjazdem wykupić swoją własną polisę.

Opracowanie:
Wałbrzych, Broniewskiego 65 C lok. IIIp.
tel. 74 843 60 16
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz