Materiał Partnera

Wszystko co musisz wiedzieć o księgowości

Wszystko co musisz wiedzieć o księgowości

Każde przedsiębiorstwo musi na bieżąco dokumentować wszelką swoją działalność, zwłaszcza finansową. Zadaniem tym zajmuje się w firmie dział księgowości. Obejmuje ona ewidencję wszystkich operacji gospodarczych, które powodują zmiany w stanie majątku i kapitału firmy oraz pozwala na ustalenie wyników finansowych przedsiębiorstwa. Dlatego jeśli chcesz się dowiedzieć na czym dokładnie polega księgowość oraz jakie są jej zalety oraz wady, przeczytaj nasz artykuł.

Rodzaje księgowości

Każda firma musi prowadzić księgowość. W zależności od formy organizacyjno-prawnej przedsiębiorstwa, przyjętej formy opodatkowania podatkiem dochodowym oraz osiąganych przychodów przeds

  • księgowość (rachunkowość) pełną - jest to najbardziej skomplikowana i sformalizowana forma ewidencji księgowej. Wymaga prowadzenia ksiąg rachunkowych. Do jej prowadzenia są zobowiązane następujące podmioty gospodarcze: spółki kapitałowe oraz inne osoby prawne; jednoosobowe firmy osób fizycznych, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość 1,2 mln euro.
  • księgowość uproszczoną - jest to podstawowa forma księgowości, której celem jest przede wszystkim ustalenie podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym. Mogą ją prowadzić jednoosobowe firmy osób fizycznych, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, pod warunkiem, że wysokość osiągniętych przez nie przychodów za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość 1,2 mln euro.

Zalety i wady księgowości pełnej

  • Zalety: umożliwia bieżącą  analizę wszystkich zaistniałych zdarzeń gospodarczych, umożliwia kontrolę sytuacji finansowej w firmie, umożliwia dokonywanie analiz finansowych przydatnych przy podejmowaniu decyzji.
  • Wady: duży stopień skomplikowania i sformalizowania, wysokie koszty związane z prowadzeniem ksiąg (konieczność zatrudnienia księgowego lub zlecenie tego zadania do biura rachunkowego).

Zalety i wady księgowości uproszczonej

  • Zalety: stosunkowo niskie koszty, możliwość samodzielnego prowadzenia księgowości przez przedsiębiorcę.
  • Wady: wymaga od przedsiębiorcy aktualnej wiedzy o przepisach podatkowych (w przypadku samodzielnego prowadzenia księgowości), nie przedstawia pełnego obrazu stanu finansowego firmy.

Jeśli prowadzimy własne przedsiębiorstwo i potrzebujemy skorzystać z usług księgowego, polecamy skorzystać z usług firmy Haxo Konsulting Sp. z o.o., która zajmuje się prowadzeniem księgowości w przedsiębiorstwie.   

Opracowanie:
Poznań, Niedziałkowskiego 24 lok. 49
tel. 600 366 676
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz