Materiał Partnera

Współpraca z rzeczoznawcą majątkowym

Współpraca z rzeczoznawcą majątkowym

Zawód rzeczoznawcy majątkowego jest dzisiaj bardzo szeroko wykorzystywany w branży budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, komercyjnego, czy publicznego, a także na rynku obrotu nieruchomościami – domami, mieszkaniami, gruntami, obiektami komercyjnymi itp. Współpracę z ekspertami, którzy rzetelnie przeprowadzą wycenę majątku, podejmują dzisiaj zarówno klienci indywidualni, biznesowi, jak również podmioty publiczne.

Współpraca rzeczoznawcy z klientami indywidualnymi

W przypadku współpracy rzeczoznawców majątkowych z klientami indywidualnymi, dotyczy ona przede wszystkim spraw związanych z wyceną nieruchomości mieszkaniowych lub usługowych oraz gruntów. Kompetencje wyspecjalizowanych ekspertów wykorzystywane są na przykład przy transakcjach kupna-sprzedaży, podziałach majątku po rozwodzie, przy konieczności spłaty spadkobierców ujętych w testamencie, czy też przy konieczności określania wartości rynkowej do celów kredytowych. Takimi sprawami zajmują się rzeczoznawcy majątkowi posiadający odpowiednie uprawnienia zawodowe. Warto korzystać z ich usług, ponieważ ich wyceny to niezależne ekspertyzy, których częścią jest nie tylko ocena stanu technicznego obiektu, czy jego standardu, ale też uwzględnienie czynników rynkowych – również tych prognostycznych. Wieloletnie doświadczenie w obsłudze klientów indywidualnych, biznesowych oraz podmiotów publicznych posiada między innymi rzeczoznawca majątkowy Krzysztof Jasiński, który działa głównie w województwie mazowieckim.

Współpraca rzeczoznawcy z klientami biznesowymi

Jeśli chodzi o klientów biznesowych i ich współpracę z rzeczoznawcami majątkowymi, warto wiedzieć, że ma ona często charakter stały. Z tego typu specjalistami kooperują deweloperzy mieszkaniowi, którzy działają na rynku pierwotnym, biura obrotu nieruchomościami (rynek wtórny), czy też przedsiębiorstwa i firmy, które otwierają swoje oddziały, zakłady lub sklepy w nowych lokalizacjach. To one między innymi muszą wiedzieć, czy ich inwestycje będą opłacalne w przyszłości z punktu widzenia rynkowego. Rzeczoznawca majątkowy prognozuje i ocenia optymalny sposób zagospodarowania przestrzennego i urbanistycznego, co może pomóc przy zakupie danego gruntu pod planowaną inwestycję.

Współpraca rzeczoznawcy z instytucjami

Szczególnymi klientami rzeczoznawców majątkowych są różnego rodzaju instytucje publiczne i osoby prywatne. Należą do nich towarzystwa ubezpieczeniowe (sprawy odszkodowawcze przy znacznych zniszczeniach budynków), sądy i kancelarie komornicze (przy sprawach windykacji należności), czy też banki ocena wartości rynkowej majątku właściciela nieruchomości do celów kredytowych). Z rzeczoznawcami majątkowymi współpracują również organy administracji publicznej realizujące swoje inwestycje dotyczące wznoszenia różnych budynków, czy też ich sprzedaży.

Opracowanie:
Oceń artykuł (0)
0,0
Komentarze
Dodaj komentarz