Materiał Partnera

Wózki widłowe – podstawowy środek transportu bliskiego

Wózki widłowe – podstawowy środek transportu bliskiego

W dużych halach i magazynach korzysta się ze środków transportu bliskiego. Najpopularniejszymi urządzeniami tego typu są wózki widłowe. Rodzaj wózka widłowego dobierany jest według potrzeb i wymagań danego obiektu. Dzieli się je głównie ze względu na rodzaj posiadanego napędu. W niniejszym artykule postaramy się przybliżyć charakterystykę poszczególnych rodzajów wózków widłowych.

Rodzaje wózków widłowych

Wózki widłowe dzieli się głównie ze względu na posiadany przez nie napęd. Najpopularniejsze są wózki akumulatorowe oraz elektryczne, które uważane są za najbardziej ekologiczne, ponieważ nie emitują szkodliwych spalin. Można je także bezpiecznie użytkować w małych i zamkniętych przestrzeniach. Według specjalistów spełniają one wszelkie normy bezpieczeństwa. Dość popularne są również wózki widłowe napędzane LPG. Uważa się je za najbardziej ekonomiczne ze względu na niskie ceny paliwa. Trzeba jednak pamiętać, że aby ich użytkowanie w pomieszczeniach było bezpieczne, muszą być wyposażone w specjalne filtry. Zaleta się jednak, aby używać ich na otwartych przestrzeniach. Na zewnątrz powinno używać się także wózków spalinowych, zasilanych olejem napędowym. Wszystko to z powodu bardzo wysokiej emisji szkodliwych dla zdrowia spalin.

Wózki widłowe a dozór techniczny

Należy pamiętać, że wózki widłowe jako urządzenia techniczne podlegają konieczności regularnego poddawania ich kontroli przez wykwalifikowanych specjalistów z uprawnieniami Urzędu Dozoru Technicznego. Szczegółowe zalecenia w tym zakresie zawarte są w rozporządzeniu Rady Ministrów z 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu. Wskazują formę dozoru, jego zakres, a także częstotliwość wykonywania określonych badań technicznych i czynności serwisowych. Żeby zapewnić bezpieczeństwo swoim pracownikom, należy przed kontrolą zlecać wykonanie przeglądu profesjonalistom. Godną polecenia firmą zajmującą się przygotowywaniem urządzeń do odbioru przez UDT jest MARTECH z Krapkowic w woj. opolskim. Warto zapoznać się z jej ofertą. Pracownicy firmy posiadają duże doświadczenie zawodowe oraz uprawnienia do konserwacji urządzeń transportu bliskiego od Urzędu Dozoru Technicznego.

Działania przeprowadzane w ramach dozoru technicznego mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa podczas pracy z wykorzystaniem urządzeń technicznych.

Opracowanie:
Krapkowice, Opolska 100G
tel. 77 407 81 35
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz