Materiał Partnera

Windykacja – nie taki diabeł straszny

Windykacja – nie taki diabeł straszny

Windykacja należności to określenie, które wielu osobom kojarzy się z kłopotami związanymi z niemożnością spłacenia zaciągniętych długów. Wbrew pozorom zadaniem windykatorów wcale nie jest ukaranie dłużników, ale pomoc w rozwiązaniu ich problemu, który, jeśli zostanie zaniedbany na początkowym etapie, może z czasem stać się przyczyną wielu poważnych kłopotów.

Skuteczna pomoc

Zarówno dla osób prywatnych, jak i firm lub instytucji, różnego rodzaju kredyty, pożyczki i inne formy zadłużenia stały się codziennością. Niemniej jednak może się zdarzyć, że część dłużników nie wykaże chęci do spłacania tych zobowiązań lub nie będą mieli, z różnych przyczyn, takich możliwości. Wierzyciel ma jednak prawo do odzyskania pożyczonych pieniędzy i dysponuje pewnymi narzędziami umożliwiającymi nakłonienie dłużnika do spłaty długu. Jednym z nich jest nawiązanie współpracy z kancelarią oferującą usługi windykacyjne, jak na przykład kancelaria Ga-Lex. Działania tego typu to rodzaj mediacji pomiędzy dłużnikiem a osobą lub instytucją, która udzieliła pożyczki. Windykator, jako reprezentant wierzyciela, stara się przede wszystkim, aby osoba będąca winna gotówkę dobrowolnie podpisała ugodę. Dzięki temu najczęściej udaje się wypracować kompromis, uwzględniający potrzeby i możliwości obu stron. Po pierwsze, aby zdyscyplinować dłużnika i „zmotywować” go do uiszczenia należności, wysyła się ponaglenia pocztą, SMS-em, e-mailem lub faksem. Dzwoni się także do dłużnika z ponagleniem. Tego typu działania określane są jako windykacja polubowna.

W przypadku gdy działania te nie przynoszą oczekiwanego skutku, osoba zadłużona musi liczyć się ze skierowaniem sprawy do sadu (windykacja sądowa). Na początek wystosowuje się specjalne pismo ponaglające wspomnianego dłużnika do zapłaty, informując go o wstąpieniu na drogę sądową, a jeżeli to nie pomoże, wtedy, po zapadnięciu wyroku, zachodzi konieczność tak zwanej egzekucji komorniczej, czyli zajęcia dóbr należących do dłużnika. Niemniej jednak windykator ma przede wszystkim za zadanie sprawić, aby interwencja komornicza była zbędna.

Odzyskiwanie długów w dobrych rękach

Samodzielna windykacja często nie przynosi pożądanych efektów. Dochodzenie roszczeń finansowych to proces, który warto zlecić profesjonalistom. Pozwala to uniknąć wielu nieprzyjemności natury prawnej, które, niezależnie od okoliczności, zawsze są utrudnieniem dla każdej ze stron. Wiele takich sytuacji da się rozwiązać polubownie, bez konieczności wstąpienia na drogę sądową, zaś dobry windykator powinien umieć pokierować sprawą w tym właśnie kierunku. Dlatego też poszukując specjalistów świadczących usługi w zakresie odzyskiwania długów warto skontaktować się ze wspomnianą kancelarią windykacyjną Ga-Lex. Zakres świadczonych przez takie firmy usług obejmuje zlecenia, w ramach których wspierają one swoich klientów w trakcie postępowania polubownego oraz sądowego, a także  przedegzekucyjnego i egzekucyjnego. Oferują one również weryfikację kontrahentów oraz usługę monitorowania należności, dbając o terminowe wypełnianiem zobowiązań płatniczych. Dodatkowo proponują szkolenia dla pracowników działów księgowości i sprzedaży, dzięki którym można zwiększyć skuteczność windykacji roszczeń majątkowych od niewypłacalnych kontrahentów. Specjaliści, dzięki wieloletniemu doświadczeniu i znajomości prawa cywilnego, gospodarczego, a także handlowego oraz prawa pracy, mogą kompleksowo i indywidualnie podejść do każdego klienta.

Windykacja na pewno nie należy do życiowych przyjemności. Należy jednak pamiętać, że ucieczka przed problemami nie sprawi, że one znikną. Dlatego warto podjąć dialog, gdyż zarówno wierzyciel, jak i dłużnik odnoszą największe korzyści ze skutecznie przeprowadzonej windykacji polubownej.

Opracowanie:
Gdynia, pl. Górnośląski 21 lok. 3
tel. 58 668 02 69
Oceń artykuł (0)
0,0
Komentarze
Dodaj komentarz