Materiał Partnera

Windykacja należności z kancelarią adwokacką

Windykacja należności z kancelarią adwokacką

Ściąganie długów to bardzo złożony proces, który na własną rękę często przynosi niepowodzenie, rozczarowanie, a także brak poczucia sprawiedliwości. To dlatego dzisiaj nie warto czekać na „dobrą wolę” dłużnika, i od razu zgłosić sprawę do dobrej kancelarii adwokackiej. Wbrew pozorom mowa nie o nawiązaniu współpracy w związku z przygotowaniem pozwu i procesu sądowego, ale o kooperacji w ramach usług windykacji polubownej.

Windykacja polubowna – stała obsługa adwokacka

Większość wierzycieli spraw windykacyjnych to różnego rodzaju firmy, których dłużnikami, są ich kontrahenci, bądź klienci indywidualni. Dzisiaj coraz większa liczba przedsiębiorstw – zwłaszcza tych dużych – tworzy w swoich strukturach własne działy windykacji należności! Inne zaś podejmują stałą współprace z dobrymi adwokatami, w ramach windykacji polubownej. Czym ona jest? Jest to przede wszystkim wykorzystywanie takich narzędzi prawnych, które bez konieczności angażowania wymiaru sprawiedliwości i komorników, doprowadzić ma do ściągnięcia należności. Do najczęściej wykorzystywanych elementów procesu prewindykacyjnego, są zatem:

  • przesłanie prośby o uregulowanie należności,
  • przesłanie wezwanie do zapłaty listem poleconym i poinformowanie o tym fakcie telefonicznie, mailem, faxem, czy nawet sms-em,
  • przesłanie wezwania do zapłaty wraz z naliczonymi odsetkami,
  • poinformowanie o ostatecznej dacie spłaty należności, która po przekroczeniu i niewywiązaniu się, spowoduje przekazanie danych dłużnika do Rejestru Dłużników, a nawet wystawieniu długu, na tzw. giełdę długów,
  • poinformowanie o ostatecznej dacie spłaty, przed złożeniem sprawy do sądu.

Projekt ugody przedsądowej – działania negocjacyjne

Wielokrotnie wymienione wcześniej działania windykacji polubownej, prowadzą do tego, że dłużnik nawiązuje kontakt z wierzycielem, w celu stworzenia projektu ugody przedsądowej. Negocjacje prowadzone powinny być wtedy wraz z własnym reprezentantem prawnym, który powinien dokładnie określić warunki podmiotu, na którego rzecz powinny być uregulowane faktury itd. Mowa o przede wszystkim terminie spłat, wysokości odsetek, czy opcjach ratalnych spłaty zobowiązania. Warto przy tym pamiętać, aby ugoda zawierała takie postanowienia fakultatywne, jak oświadczenie dłużnika o tym, iż bez zgody wierzyciela nie dojdzie do zmian postanowień ugody, pod rygorem zamknięcia procesu negocjacyjnego i wejście na ścieżkę sądową. Tu warto wiedzieć, że nasz reprezentant prawny, powinien wyróżniać się szerokim wyspecjalizowaniem w dziedzinie prawa gospodarczego i administracyjnego, a także powinien posiadać kompetencje biznesowe oraz psychologiczne! O pomoc zgłaszać się należy zatem do doświadczonych kancelarii adwokackich. Taką prowadzi między innymi mecenas Joanna Kołata-Olczyk z miejscowości Lubin. 
Opracowanie:
Oceń artykuł (2)
4.5
Komentarze
Dodaj komentarz