Materiał Partnera

Ważne kwestie związane z tłumaczeniami dokumentów biznesowych i samochodowych

Ważne kwestie związane z tłumaczeniami dokumentów biznesowych i samochodowych

Tłumaczenia biznesowe dotyczą przede wszystkim firm, które prowadzą transakcje z kontrahentami zagranicznymi. Chociaż na przedsiębiorcy nie ciąży prawny obowiązek tłumaczenia dokumentów obcojęzycznych, to mogą wystąpić sytuacje, w wyniku których tłumaczenie takie będzie niezbędne. Niejednokrotnie pojawia się także konieczność przetłumaczenia innych dokumentów, na przykład związanych z rejestracją samochodu sprowadzonego z zagranicy. Co warto wiedzieć na temat tego rodzaju tłumaczeń?

Tłumaczenia biznesowe

Rodzajem dokumentów biznesowych, które często są tłumaczone na język polski jest grupa różnych dokumentów księgowych. Jak już wspomniano wcześniej nie ma obowiązku prawnego ich tłumaczenia, gdyż w celu ujęcia w księdze przychodów i rozchodów jest konieczna tylko prawidłowa interpretacja takich dokumentów. Zatem, jeżeli osoba zajmująca się księgowością firmy zna język obcy na poziomie, który umożliwi jej zrozumienie dokumentów księgowych, nie potrzeba dokonywać ich tłumaczenia. W przeciwnym razie należy podjąć takie działanie. Czasami podczas kontroli skarbowej lub podatkowej osoba ją przeprowadzająca wnioskuje o przetłumaczenie konkretnych dokumentów księgowych i wówczas przedsiębiorca musi spełnić ten obowiązek. Inne dokumenty, które można zaklasyfikować do grupy tłumaczeń biznesowych to na przykład umowy biznesowe i wszelka dokumentacja firmy, która jest konieczna do nawiązania współpracy z kontrahentem zagranicznym. Należy pamiętać o tym, że tłumaczenia dokumentów biznesowych powinny być wykonane na najwyższym poziomie, z zachowaniem terminologii charakterystycznej dla danej branży. Warto więc zlecić je profesjonalistom.

Tłumaczenia dokumentów samochodowych

Kolejna grupa tłumaczeń, która charakteryzuje się dużą liczbą zleceń to tłumaczenia dokumentów związanych ze sprowadzeniem samochodu z zagranicy. Formalności związane z tym procesem mogą wydawać się dość skomplikowane. Wśród nich znajduje się konieczność przetłumaczenia na język polski obcojęzycznych dokumentów danego samochodu. Rejestracja takiego pojazdu wymaga tłumaczenia przysięgłego następujących dokumentów: faktury lub umowy kupna-sprzedaży, potwierdzenia płatności akcyzy lub zaświadczenie o zwolnieniu z tego obowiązku, dokumentów związanych z odprawę celną  (w przypadku samochodu sprowadzonego spoza granic Unii Europejskiej), dowodu rejestracyjnego pojazdu, karty pojazdu, dokumentu potwierdzającego pozytywny wynik badania technicznego. Oczywiście do rejestracji samochodu potrzebujemy także starych tablic rejestracyjnych. Większość biur tłumaczeń zajmuje się tłumaczeniami przysięgłymi, jednak warto wcześniej poznać ofertę konkretnej firmy.

Dokumenty biznesowe do własnego użytku nie wymagają tłumaczenia przysięgłego. Combat Linguist to biuro tłumaczeń zajmujące się głównie tłumaczeniami zwykłymi, pisemnymi różnych dokumentów, także biznesowych.

Opracowanie:
Warszawa, M. Orłowicza 6 lok. 17
tel. 573 325 486
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz