Materiał Partnera

W jakim celu wykonuje się audyt finansowy?

W jakim celu wykonuje się audyt finansowy?

Audyt finansowy zazwyczaj kojarzy się z kontrolą i budzi nieprzyjemne skojarzenia. Jest to jednak narządzie przydatne każdemu przedsiębiorcy, dzięki któremu może on poznać dokładnie sytuację finansową firmy oraz prognozy jej funkcjonowania. Zobacz, na czym polewa ta usługa wykonywana przez biegłych rewidentów i komu zleca się wykonanie rewizji finansowej. Sprawdź, jakie korzyści płyną z wykonywania audytów w firmie.

Czym jest audyt finansowy?

Audytem finansowym to inna nazwa rewizji finansowej. Jest to usługa oferowana przez biura rachunkowe oraz kancelarie audytorskie zatrudniające audytorów, czyli biegłych rewidentów, takie jak BUR Sp. z o.o. Zachodniopomorska Kancelaria Audytorska. Audyt finansowy polega na kompleksowym zbadaniu sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa przez osoby uprawnione do tego, czyli biegłych rewidentów. Wykonywany jest w celu uzyskania informacji niezbędnych do stwierdzenia, czy sprawozdanie finansowe firmy przedstawia rzetelnie i jasno jej obecną sytuację majątkową oraz finansową.

Komu zlecić wykonanie rewizji finansowej?

Osoby uprawnione do wykonywania rewizji finansowych nazywamy biegłymi rewidentami lub audytorami. Tytuł „biegły rewident” podlega ochronie prawnej i regulowany jest Ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach. Jedynie osoba posiadająca taki tytuł może zgodnie z prawem świadczyć usługi audytorskie. Zazwyczaj biegli rewidenci zatrudnieni są w biurach rachunkowych lub kancelariach audytorskich.

Aby zostać audytorem i uzyskać wpis do rejestru biegłych rewidentów, który uprawnia do wykonywania tego zawodu, należy spełniać ścisłe kryteria, regulowane przez przepisy prawne obowiązujące w Polsce:

  • ukończyć studia wyższe,
  • być niekaranym,
  • odbyć trwającą co najmniej rok praktykę w zakresie rachunkowości w państwie należącym do Unii Europejskiej,
  • odbyć trwającą co najmniej dwa lata aplikację pod kierunkiem biegłego rewidenta,
  • zdać egzaminy: teoretyczny i praktyczny,
  • złożyć ślubowanie.

Co zyskujemy dzięki audytowi?

Rewizja finansowa często mylnie postrzegana jest jako kontrola, która ma za zadanie wykrycie błędów i sprawdzenie pracowników, a co za tym, idzie budzi lęk i niezbyt przyjemnie się kojarzy. Nic bardziej mylnego. Celem audytu finansowego jest bowiem ocena sytuacji finansowej firmy oraz pomoc biegłych rewidentów w przypadku problemów księgowych i podatkowych przedsiębiorstwa.

Dzięki przeprowadzaniu w firmie audytów finansowych zyskasz wiedzę na temat efektywności kontroli wewnętrznych oraz ryzyka będącego nieodłącznym elementem prowadzenia wszelkiej działalności. Innymi słowy, jest narzędziem bardzo istotnym dla każdego przedsiębiorcy, warto więc wybrać w tym celu sprawdzoną firmę, z wieloletnim doświadczeniem.

Opracowanie:
Szczecin, al. Papieża Jana Pawła II 45/3
tel. 91 433 06 66
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz