Artykuł sponsorowany

W jakich sytuacjach sporządza się akty notarialne?

W jakich sytuacjach sporządza się akty notarialne?
Akt notarialny sporządzony przez pełnoprawnego notariusza ma charakter dokumentu państwowego. Wskazana w nim treść jest zatem respektowana przez wszystkie organy prawa. Jego forma nie jest jednolita, jednak zawsze musi być on tworzony zgodnie z prawem i zrozumiały dla wszystkich stron, których dotyczy treść. W jakich sytuacjach należy sporządzić akt notarialny?

Kto ma prawo sporządzić akt?

Żeby akt notarialny miał pełną moc prawną, nie tylko musi zgadzać się z jego treścią, ale też być sporządzony przez uprawnioną do tego osobę. W Polsce przygotowywaniem aktów notarialnych zajmuje się notariusz, dawniej zwany również rejentem. Jest to jedyna osoba zaufania publicznego, uprawniona do pełnienia tej funkcji. Wyjątek może stanowić przypadek, gdy na wniosek ministra spraw zagranicznych, minister sprawiedliwości wyda pisemne oświadczenie, w którym uprawnia do stworzenia aktu notarialnego polskiego konsula.

Kiedy wymagany jest akt notarialny?

Tak naprawdę każda umowa może być zawarta pomiędzy stronami w formie aktu notarialnego. Jest to zabezpieczenie na wypadek konfliktów, gdyż na podstawie treści aktu można dochodzić swoich praw przed sądem. Notariusz Michał Smolski z kancelarii mieszczącej się w Tychach wymienia kilka najczęstszych sytuacji, w których klienci zjawiają się w jego biurze w celu sporządzenia aktu notarialnego. Pierwszą z nich jest zakup oraz sprzedaż nieruchomości. Bardzo często akty formułuje się również w przypadku praw do lokali, spadków oraz spółek.

Z czego składa się akt notarialny?

Forma aktu notarialnego w niemal wszystkich przypadkach nie jest ściśle określona, jednak treść powinna zawsze zgadzać się z obecnie panującym prawem. Dzięki temu notariusz ma możliwość manewrować treścią w taki sposób, aby była ona zrozumiała dla wszystkich stron, których dotyczy.  Wszelkie konieczne informacje dotyczące zawartości aktu można znaleźć w Art. 92. § 1. Prawa o notariacie.

Elementy aktu notarialnego:

  • dzień, miesiąc, rok oraz miejsce sporządzenia aktu;
  • imię, nazwisko i siedzibę kancelarii notariusza;
  • imiona, nazwiska, imiona rodziców i miejsce zamieszkania osób fizycznych, nazwę i siedzibę osób prawnych lub innych podmiotów biorących udział w akcie;
  • oświadczenia stron, z powołaniem się na okazane dokumenty;
  • stwierdzenie, że akt został odczytany, przyjęty i podpisany;
  • podpisy biorących udział w akcie, notariusza oraz osób obecnych przy jego sporządzaniu.

Na życzenie stron może on zawierać również dodatkowe treści i sformułowania, jeśli odgrywają istotną rolę w danej sprawie. Niekiedy oprócz daty podaje się również dokładną godzinę sporządzania dokumentu.

Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz